Kerkdienst

zondag 16 februari 2020
Aanvang: 10:00 uur
Dienst: Kerkdienst
Voorganger: Ds. Johan Duijster
Locatie: Bethlehemkerk

Collectebestemming: Diaconie, KRM-raam liturgisch centrum, Onderhoud kerkelijke gebouwen,

Downloaden

Door schade en schande geen steek wijzer

Zondag Sexagesima, nog ongeveer zestig dagen tot Pasen. Vandaag lezen we o.a. Ezechiel 2:1-8.

De lezingen in de eredienst op deze zondag draaien om ‘horen’. Wie oren heeft om te horen, moet horen. Dat is geen verkeerde vertaling. De Nieuwe bijbelvertaling versterkt het echter door te vertalen: Wie oren heeft om te horen, moet luisteren. Dat komt er dichterbij. Dichterbij de bedoeling. Luisteren is met aandacht horen om iets te vernemen. Er wordt iets belangrijks gezegd. Gods woorden zijn niet alleen maar zwarte letters op wit papier die gelezen en gehoord kunnen worden. Ze zeggen ons te doen. Dat we doen overeenkomstig zijn woorden. De geschiedenis leert ons dat we daar erg veel moeite hebben. Het lukt ons niet. Tot onze schade en schande ondervinden dat. We zouden wijzer moeten wezen/ worden. Met aandacht luisteren we vandaag naar de uitwerking aan de hand van het thema: Door schade en schande geen steek wijzer.

Hartelijk welkom, ds. Johan Duijster.

Liturgie:

Thema: “Door schade en schande geen steek wijzer”

Welkom in de Bethlehemkerk. Wij zijn blij u vandaag in en rondom de eredienst te mogen begroeten en ontmoeten. In het bijzonder heten wij allen welkom die hier vandaag voor het eerst of er sinds lange tijd weer zijn. Wanneer u meer informatie wilt, aarzel niet om even iemand aan te spreken.

Voorganger: ds. Johan Duijster
Organist: André de Jager    
Lector: Suzan Huibers                                
KND: groep 1 t/m 8    

DIENST VAN VOORBEREIDING

Voorbereidend orgelspel

Lied van voorbereiding - Lied 212 vs. 1, 2 en 3

Verstilling

Overdracht aan predikant door ovd

Aanvangspsalm: Psalm 113 vs. 1 en 2 (gemeente gaat staan)

Bemoediging en groet

Klein Gloria ~ Lied 195

Welkom en inleiding op de dienst

Gebed van toenadering

Woord van genade

Aanmoediging tot leven: Hebr. 4: 12

DIENST VAN HET WOORD

Gebed bij de dienst van het Woord

* Kindernevendienst
    De kinderen wordt gevraagd naar voren te komen
    Uitleg mbt hetgeen bij KND op programma staat

    Zingen: Wij gaan voor even uit elkaar

    Kinderen onder naspel naar nevendienst

Schriftlezing(en)
-    Ezechiël 2: 1-5 en 9 - 3: 3
-    Lucas 8: 4-8

Antwoordlied: Lied 324

Verkondiging met thema: Door schade en schande geen steek wijzer

Muzikale Meditatie:
The Mouth Of Fools Doth God Confess (Es Spricht Der Unweisen Mund), BWV 308, Johann Sebastian Bach

Zingen: Lied 938

DIENST VAN DE GEBEDEN
                
Collecte: Inzameling van de gaven, diaken haalt de schaal, kinderen komen terug uit de nevendienst.

Pastorale mededelingen

Gebeden:
    danken over de gaven
    voorbede
    stil gebed
    Onze Vader

Mededelingen

Slotlied - Lied 997

Wegzending en Zegen

Amen (1x)

Uitleidend orgelspel