Kerkdienst

zondag 02 augustus 2020
Aanvang: 10:00 uur
Dienst: Kerkdienst
Voorganger: Ds. Johan Duijster
Locatie: Bethlehemkerk

Collectebestemming: Kerkrentmeesters, Diaconie, Onderhoud kerkelijke gebouwen,

Downloaden

De vrijheid van een christen

We volgen nog maar eens de apostelen op de voet in het Pinksterspoor. Deze keer het beginnende spoor van de apostel Paulus, dat begint bij de christenjager Saulus. We lezen daarbij ook een gedeelte uit de profeet Micha. Ondanks verraad van en verzet tegen God door de tijdgenoten van Micha blijft zijn hoop op de God die redt. Maar waarom redt God? En waar bestaat die redding uit? Hoe doet Hij dat? Wat is zijn motivatie om te redden? En hoe past de bekering van Saulus daar bijvoorbeeld in? We denken erover na aan de hand van het thema: De vrijheid van een christen.   
Hartelijk welkom in deze eredienst.

Collecte:

De collecten vanuit de Bethlehemkerk zijn vandaag bestemd voor Diaconie, Mozaiekraam en Onderhoud kerkelijke gebouwen.
U kunt uw bijdrage overmaken naar Hervormde gemeente Bethlehemkerk, NL51 RABO 0353 0022 16 o.v.v. collecte 2 augustus

Liturgie:

PAPENDRECHT
ZONDAG 2 augustus 2020

Thema: “De vrijheid van een christen”

Voorganger: ds. Johan Duijster
Organist: André de Jager
Lector: Liesbeth Batenburg

DIENST VAN VOORBEREIDING

Voorbereidende muziek

Voorbereiding - Lied 837 vs. 1 en 4

Overdracht aan predikant door ovd

Aanvangspsalm - Psalm 103 vs. 1

Bemoediging en Groet

Klein Gloria ~ Lied 195

Welkom en inleiding

Gebed

We luisteren naar: Lied 1003 vs. 1

Genadeverkondiging

Aanmoediging tot leven

We luisteren naar: Psalm 148 vs. 2

DIENST VAN HET WOORD

Gebed

Kindermoment met lied: De steen is weg (YouTube-filmje)

Schriftlezing
-    Micha 7: 5-7 en 18-20
-    Handelingen 9: 1-9


We luisteren naar: Als er vergeving is (HH 414)

Verkondiging met thema: de vrijheid van een christen

Muzikale Meditatie: The Battle Cry Of Freedom - (George F.Root)

DIENST VAN DE GEBEDEN
                
Collecte (bij de uitgang na de zegen)

Pastorale mededelingen

Gebeden ~
    danken over de gaven
    voorbede
    stil gebed
    Onze Vader

Mededelingen

We luisteren naar - Lied 103c vs. 1 en 2

Wegzending en Zegen
Amen (1x)

Uitleidend orgelspel