Kerkdienst

zondag 07 augustus 2022
Aanvang: 10:00 uur
Dienst: Kerkdienst
Voorganger: Ds. Bert Ridder
Locatie: Bethlehemkerk

Collectebestemming: ZWO, Verbetering beeld & geluid, Onderhoud kerkelijke gebouwen,

Aan de zijde van David deel 2

Verschillende vrouwen spelen een rol in Davids leven. Wat zeggen zij over hem? Wat is hun eigen rol, hoe komen ze zelf uit de verf?

Vandaag luisteren we naar het verhaal van Abigaïl, in een gedeelte vol dwaasheid toont zij zich een wijze vrouw.

Collecte

De collecten zijn vandaag bestemd voor ZWO, verbetering beeld en geluid en Onderhoud kerkelijke gebouwen
U kunt uw bijdrage overmaken naar Hervormde gemeente Bethlehemkerk, NL51 RABO 0353 0022 16 o.v.v. collecte 7 augustus

Liturgie (ingekort):                                                                Download liturgie

Papendrecht        7 augustus 2022                1 Samuël 25

Orgelspel

Lied voor de dienst: Hemelhoog 570

Moment van verstilling

Welkom

Aanvangslied – staande: Psalm 111: 1 en 6

Bemoediging en groet

Klein Gloria

Gebed om ontferming

We zingen als loflied: Lied 103c: 1 en 3

Gebed bij de opening van het Woord
Moment met de kinderen – aansluitend zingen we het kinderlied:     Kinderopwekking/Opwekking Kids 39, Als je gelooft in de Here Jezus (2x     zingen?)

Schriftlezing: 1 Samuël 25: 1-22 (door lector Liesbeth Batenburg)

We zingen: Lied 1010: 1

Schriftlezing: 1 Samuël 25: 23-44 (door lector Liesbeth Batenburg)

We zingen: Lied 1010: 4

Preek

Muzikaal meditatief moment – aansluitend zingen we: Lied 313: 1, 3 en 4

Gedachtenis R.J. Swanborn, steentje met de naam wordt bij de doopvont     gelegd.

Gebeden

Aandacht voor de collecten

Slotlied - staande: Psalm 72: 1 en 7

Zegen, beantwoord met gezongen Amen

Orgelspel