Kerkdienst

zondag 04 december 2022
Aanvang: 10:00 uur
Dienst: 2e Advent
Voorganger: Ds. Bert Ridder
Locatie: Bethlehemkerk

Collectebestemming: Kerkrentmeesters, Diaconie, Onderhoud kerkelijke gebouwen,
Zet in agenda