Kerst

woensdag 25 december 2019
Aanvang: 10:30 uur
Dienst: Kerst
Voorganger: Ds. Johan Duijster
Locatie: Bethlehemkerk

Collectebestemming: Kerkrentmeesters, Diaconie,

Downloaden

Geef licht

Ik ben heel blij en dankbaar dat na een aantal jaren van afwezigheid het koor ‘Les Chantres’ weer zijn muzikale medewerking verleent in deze dienst. Opnieuw mogen we de kerstgeschiedenis lezen uit het evangelie naar Lucas. Ik heb het misschien al eens gezegd, maar nog vaker gedacht: daar raak je niet over uitgepreekt. Wat een geweldig hoofdstuk is dat in de geschiedenis van de mens waardoor die geschiedenis, hoe donker soms ook, heilsgeschiedenis wordt. Licht geeft aan een wereld, verloren in schuld.

Thema: Geef licht!

Hartelijk welkom in deze dienst.

Johan Duijster.

PAPENDRECHT

ZONDAG 25 DECEMBER 2019,

10.30 uur

 

 

Thema: “Geef licht

 

Welkom in de Bethlehemkerk. Wij zijn blij u vandaag in en rondom de eredienst te mogen begroeten en ontmoeten. In het bijzonder heten wij allen welkom die hier vandaag voor het eerst of er sinds lange tijd weer zijn. Wanneer u meer informatie wilt, aarzel niet om even iemand aan te spreken.

 

Voorganger: ds. Johan Duijster

Organist: André de Jager     

Lector: Suzan Huibers

M.m.v. Les Chantres           

KND: groep 1 t/m 8

 

VERZOEK: tijdens de dienst a.u.b. geen applaus!            

 

DIENST VAN VOORBEREIDING

 

Voorbereidend orgelspel

 

Lied van voorbereiding

Lied 477 vs. 1, 3, 4 en 5:Komt allen tezamen

 

Verstilling

 

Overdracht aan predikant door ovd

 

Aanvangspsalm: (N.B. gemeente gaat staan!!!)

Psalm 72 vs. 1 en 6

 

Bemoediging en groet

 

Aansteken 5de kaars door Rosalie:

 

In het kleine Bethlehem

krijgt Gods liefde een gezicht

Hij brengt vrede, hoop en licht

Ga op weg, dan vind je hem!

 

Welkom en korte inleiding op dienst en thema

 

Les Chantres zingt: Days Of Elijah

 

Genadeverkondiging

 

Antwoordlied: Son Of God (Les Chantres)

 

DIENST VAN HET WOORD

 

Gebed bij de dienst van het Woord

 

* KND

        Dekinderen wordt gevraagd naar voren te komen

        Uitleg mbt hetgeen bij KND op programma staat

 

Projectlied op de wijs van Stille nacht

Stille nacht, heilige nacht,

Davids zoon, lang verwacht

Die miljoenen eens zaligen zal

Wordt geboren in Bethlehems stal

Hij der schepselen heer,

Amen, Gode zij eer.

 

        Kinderen onder naspel naar nevendienst

 

  • Lucas 2: 1-14

 

Antwoordlied:Ere zij God

 

Les Chantres zingt: Hallelujah, Jesus Is Born

 

Verkondiging n.a.v. thema: Geef licht

 

Les Chantres: Muzikale meditatie - Good Christian Men Rejoice

       

Samenzang: Lied482 vs. 1 en 3

 

Collecte: Inzameling van de gaven, diaken haalt de schaal, kinderen komen terug uit de nevendienst.

 

Les Chantres zingt: Jerusalem With The Holy City

 

 

DIENST VAN DE GEBEDEN

 

Pastorale mededelingen

 

Gebeden

         danken over de gaven

        voorbede

        stil gebed

        Onze Vader

 

Mededelingen

 

Slotlied - Lied 487

Eer zij God in onze dagen,

 

Wegzending enZegen

Amen (1x)

 

Samenzang met Les Chantres:Hallelujah (Händel)