Alternatieve viering Witte Donderdag

donderdag 09 april 2020
Aanvang: 19:30 uur
Dienst: Witte Donderdag (geen H.A.)
Voorganger: Ds. Piet van Die
Locatie: Bethlehemkerk

Collectebestemming: GKW Diaconie, GKW Kerkenwerk,

Downloaden

Het voorlaatste avondmaal

Organist: André de Jager
Hoboïst: Jolanda van Blijderveen

U bijdrage voor de collecten voor wat betreft de Morgenster kunt u overmaken via deze link of door de QR code te scannen:

 

Voor de Bethlehemkerk kunt u uw bijdrage overmaken naar Hervormde gemeente Bethlehemkerk, NL51 RABO 0353 0022 16 o.v.v. collecte 9 april.

DIENST VAN VOORBEREIDING
Voorbereidend orgelspel - Von guten Mächten
Voorbereiding - Leer mij, o Heer (Gez. 177 LvdK)
Overdracht aan predikant door ovd
Bemoediging en Groet
Voorbereidingswoorden
Gebed
We luisteren naar: Erbarme dich (J.S. Bach - BWV 244)

DIENST VAN HET WOORD
Schriftlezing
- Jesaja 49: 1-7
- Marcus 14: 17-31
We luisteren naar: Ich will hier bei dir stehen (koraal 23 uit Mattheus-
Passion)
Meditatie met thema: het voorlaatste avondmaal
Muzikale Meditatie: Blute nur (Aria 12 uit Mattheus-Passion)

DIENST VAN DE GEBEDEN
Gebeden
      - danken over de gaven
      - voorbede
      - stil gebed
      - Onze Vader


Mededelingen
We luisteren naar - Alles wat over ons geschreven is (2 vs. Lied 556)
Wegzending en Zegen
Amen (1x)
Uitleidend orgelspel (Psalm 118)