Eerste scriba


We zoeken een opvolger voor onze scriba Wim van der Linden. De scriba is de spil in de kerkelijke organisatie. Hij of zij maakt de agenda’s en verslagen van vergaderingen, zorgt dat besluiten worden uitgevoerd en verzorgt de correspondentie. De scriba heeft oog en oor voor het geestelijk leven van de gemeente en heeft de vaardigheden om beleid te maken.  

Andere gaven:        

  • Je onderschrijft de visie en het beleid van de gemeente en je kunt onderscheiden wat wezenlijk van belang is
  • Je hebt administratieve gaven en beschikt over computervaardigheden
  • Je bent nauwkeurig

Een greep uit de taken:

  • Je bent hoofdverantwoordelijk voor de organisatie van het scribaat van de kerkenraad en werkt nauw samen met de 2e scriba.
  • Je verzorgt de agenda voor de kerkenraad en het moderamen.
  • Je bent verantwoordelijk voor de correspondentie van de kerkenraad.
  • Je verzorgt samen met de 2e scriba de berichtgeving over onze gemeente in De Schakel.
  • Je bewaakt de actualiteit van de informatie op de website, werkt hiertoe nauw samen met de Werkgroep Communicatie.
  • Je verzorgt per toerbeurt de agenda van het halfjaarlijkse overleg met de Morgenster (het GKW-overleg) en het halfjaarlijkse overleg met de PKN-kerken in Papendrecht (PKN-overleg)

Herken je je zelf in de omschrijving hierboven en wil je meer weten? Neem dan contact op met Wim van der Linden, tel. 06-20575179.