Eerste scriba


We zoeken een opvolger voor onze scriba Wim van der Linden. De scriba is de spil in de kerkelijke organisatie. Samen met de 2e scriba worden de agenda’s voor het moderamen en de ker- kenraad voorbereid en is er de zorg voor de uitvoering van de besluiten en de correspondentie van de kerkenraad.

Er is een taakverdeling tussen 1e en 2e scriba, waarbij de 1e scriba zich meer richt op beleids- matige zaken en de 2e scriba zich meer bezighoudt met administratieve taken.

De scriba heeft oog en oor voor het geestelijk leven van de gemeente en heeft de vaardigheden om be- leid te maken.

 Andere gaven:        

  • Je onderschrijft de visie en het beleid van de gemeente en je kunt onderscheiden wat wezenlijk van belang is.
  • Je hebt administratieve gaven en beschikt over computervaardig- heden.
  • Je bent nauwkeurig.

Een greep uit de taken:

  • Je bent hoofdverantwoordelijk voor de organisatie van het scribaat van de kerkenraad en werkt nauw samen met de 2e scriba.
  • Je verzorgt de agenda voor de kerkenraad en het moderamen.
  • Je verzorgt per toerbeurt de agenda van het halfjaarlijkse overleg met de Morgenster (het GKW-overleg) en het halfjaarlijkse overleg met de PKN-kerken in Papendrecht (PKN-overleg)

Herken je je zelf in de omschrijving hierboven en wil je meer weten? Neem dan contact op met Wim Tromp (scriba_bk@pknpapendrecht.nl ) of Henk de Jong ( henkdejong2853@gmail.com )

De vacatures zijn bestemd voor leden van de Bethlehemkerk. Het gaat hier om vrijwilligerswerk.