Medewerker ledenadministratie


Sinds 2013 verzorgt Jos de Bie de ledenadministratie van de Bethlehemkerk. Hij doet dit werk met veel plezier. Na zoveel jaren zoekt hij iemand die zijn taak wil overnemen. Jos zou zijn opvolg(st)er graag willen inwerken, door ca. een jaar samen op te trekken.

De ledenadministratie maakt deel uit van het landelijke Leden Registratie- systeem van de Protestantse kerk (LRP).

De werkzaamheden:

  • het digitaal bijhouden van het ledenbestand (verwerken van de wijzigingen die het gevolg zijn van doop, belijdenis, verbintenissen en overlijden van onze leden)
  • het inschrijven van nieuwe en uit- en overschrij- ven van bestaande leden van de gemeente
  • het bijhouden van de registers van doop, belijdenis, verbintenissen en overlijden

Jos besteedt normaliter een halve dag werk per week aan het ‘standaardwerk’ voor de ledenadministratie. Moet hij mensen benaderen, dan kost het hem meer tijd. Het werk is niet aan tijd en plaats gebonden en kan vanuit huis of kerkelijk bureau gedaan worden.

Belangstelling?
Heb je belangstelling en wil je meer weten over dit werk? Neem dan contact op met Jos de Bie, per e-mail: ledenadministratie_bk@pknpapendrecht.nl of telefonisch onder 06-2096 6330.