Ambtsdragervergadering

Leiding: Voorzitter kerkenraad
Datum: donderdag 23 november 2023
Tijd: 19:30 uur
Locatie: De Morgenster
Zet in agenda