Beroepingsproces

Begin september 2021 neemt ds. Piet van Die afscheid als predikant van onze gemeente; hij gaat dan met emeritaat.

Volgens de Kerkorde mag een beroep pas worden uitgebracht nadat de vertrekkende predikant is losgemaakt van de gemeente, ook bij emeritaat.
Wél mag wat aan het formele beroep voorafgaat worden gedaan:
de beroepingscommissie kan in actie komen, de vacature bekend maken, diensten beluisteren, oriënterende gesprekken houden met kandidaten en wat nog meer bij een beroep komt kijken.
Maar formeel “een beroep uitbrengen” mag pas na het afscheid van ds. Piet van Die, op 5 september 2021.

Om in die dan ontstane vacature te voorzien is de beroepingscommissie inmiddels gestart met een aantal activiteiten.

In het beroepingsproces is een belangrijke moment gepasseerd:
het breed moderamen van de classis heeft akkoord gegeven voor een deeltijdvacature en het classicale college, dat daarover beslist, heeft laten weten dat we een vacature van 0,7 fte mogen aanbieden.

De profielschets van De Morgenster uit 2016/2017 is geactualiseerd; de kerkenraad en de beroepingscommissie zijn hierover in gesprek.

Op grond van een vragenlijst, die door gemeenteleden is ingevuld, is door de beroepingscommissie gewerkt aan de profielschets van de nieuwe predikant.
Het voornemen was om op 13 januari deze profielschets met gemeenteleden te bespreken. Door de huidige corona-maatregelen was een gezamenlijke bespreking in De Morgenster echter niet mogelijk. In plaats daarvan zijn twee besprekingen via video georganiseerd op 11 januari en 13 januari.