Jeugddienst

zondag 15 september 2019
Aanvang: 10:00 uur
Dienst: Jeugddienst
Voorganger: Ds. Piet van Die
Locatie: De Morgenster

Collectebestemming: Jeugdwerk, Kerk,

Downloaden

Halleluja!

Dit is een dienst die voor rekening komt van jonge gemeenteleden. Sign of Light werkt mee.
Het thema van de dienst is: Halleluja!
Halleluja is een woord dat je veel in de Bijbel tegenkomt. Het betekent: Loof de Heer!
Veel liederen uit de Bijbel zijn lofliederen. Natuurlijk zijn er ook andere liederen: klaagliederen, smeekliederen.
Er is namelijk geen menselijk gevoel dat niet aan de orde komt in het liedboek van de Bijbel.
Maar dankbaarheid is er één van. En God een complimentje geven kan af en toe geen kwaad.
Daarover gaat het in deze dienst.

Piet van Die

Er is kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 4

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de grote zaal, met koffie, thee, fris én lekkers.

Liturgie:

Voor de dienst: we oefenen lied 309a

VOORBEREIDING

 • Welkomstwoord
 • Stilte voor persoonlijke voorbereiding
 • Lied van inkeer: Lied 62a (2x)
 • Bemoediging en groet
 • Aanvangslied: Tienduizend redenen
 • Over de dienst
 • Zingen: Breng ons samen
 • Gebed om ontferming …. zo bidden en zingen wij: (lied 301a)
 • Loflied: Lied 309a (de Nederlandse versie; voorzang: mannen; echo: vrouwen)

ROND HET WOORD

 • Gesprek met de kinderen
 • Zingen: Lied 832 (2x)
 • Gebed van de zondag
 • Lezing: Psalm 150 (Uit: Bijbel in Gewone Taal)
 • Zingen: Lied 338b (3x)
 • Uitleg en verkondiging: Halleluja!
 • Sign of Light: Magnificat

GEBEDEN EN GAVEN

 • Gedachtenis Maria Theodora Ouwens
 • Zingen: Lied 753: 1,2 en 3
 • Pastorale mededelingen
 • Gebeden     v.: ….zo bidden en zingen wij: (lied 368d)
 • Stil gebed – Onze Vader
 • Inzameling van de gaven, bestemd voor Jeugdwerk
 • Slotlied: Zingen: Ik zal er zijn
 • Zegen
 • Bij de uitgang worden uw gaven gevraagd voor de kerk
 • Sign of Light speelt ‘Jezus’ liefde voor mij’