Kerkdienst

zondag 19 juli 2020
Aanvang: 10:00 uur
Dienst: Kerkdienst
Voorganger: Ds. Piet van Die
Locatie: De Morgenster

Collectebestemming: Kerk, Diaconie,


Downloaden audioDownloaden video

Kerkdienst

Waarom grijpt God niet in?

Je hoort het nog weleens zeggen: ‘Als er zoveel kwaad in de wereld is, waarom grijpt God dan niet in?’
Het is een vraag van alle tijden. Ook Jezus ging er al op in.
Voor veel mensen is het voortwoekerend kwaad een bewijs dat er geen God is.
Maar Jezus leert ons anders kijken. Op een overtuigende manier?
Laten we eerst luisteren: Matteüs 13:24-30.

Piet van Die.

 

 

De collecten zijn vandaag bestemd voor Kerk en Diaconie.
U kunt uw bijdrage overmaken via deze link of door de QR code te scannen:

Liturgie:

Voorganger: ds. Piet van Die

Organist: Arie de Bruijn

M.m.v: Beat Maurer, trombone

 

Voor de dienst: Concerto B major Tomaso Albinoni (1671-1750), Allegro

 

VOORBEREIDING

 

 • Welkomstwoord
 • Stilte voor persoonlijke voorbereiding
 • Lied van verstilling: Lied 330
 • Bemoediging en groet
 • Aanvangslied: Psalm 27: 1 en 2
 • Over de dienst
 • Gebed

ROND HET WOORD

 • Voor de kinderen: Filmpje
 • Lezing: Matteüs 13, 24-30
  24Hij hield hun een andere gelijkenis voor: ‘Het is met het koninkrijk van de hemel als met een mens die goed zaad op zijn akker uitzaaide. 25Terwijl de mensen sliepen, kwam zijn vijand onkruid tussen het graan zaaien en vertrok weer. 26Toen het jonge gewas opschoot en vrucht begon te dragen, kwam ook het onkruid tevoorschijn. 27De knechten kwamen de heer des huizes vragen: “Heer, hebt u soms geen goed zaad op uw akker gezaaid? Waar komt dat onkruid dan vandaan?” 28Hij antwoordde: “Dat is het werk van een vijand.” De knechten zeiden tegen hem: “Wilt u dat wij er het onkruid tussenuit wieden?” 29Hij antwoordde: “Nee, want dan zouden jullie met het onkruid ook het graan lostrekken. 30Laat beide samen opgroeien tot aan de oogst, dan zal ik, wanneer het oogsttijd is, tegen de maaiers zeggen: ‘Wied eerst het onkruid, bind het in bundels bij elkaar en verbrand het. Breng dan het graan bijeen in mijn schuur.
 • Lied 765: 1,2 en 3
 • Arnon Grunberg over goed en kwaad: Filmpje
 • Lied 319: 1
 • Uitleg en verkondiging: Een zekere mate van onvolmaaktheid
 • Muziek: Concerto B major Tomaso Albinoni, Adagio

GEBEDEN EN GAVEN

 • Over de collecte
 • Pastorale mededelingen
 • Gebeden    v.:       ….zo bidden wij: (organist speelt lied 368d)
 • Stil gebed – Onze Vader
 • Slotlied: Lied 418: 2 en 3
 • Zegen

Naspel: Concerto B major Tomaso Albinoni, Allegro