Kerkdienst

zondag 16 augustus 2020
Aanvang: 10:00 uur
Dienst: Kerkdienst
Voorganger: Ds. Piet van Die
Locatie: De Morgenster

Collectebestemming: ZWO, Kerk,


Downloaden audioDownloaden video

Kerkdienst

Parels uit Spreuken (2): Levensziek.

De tweede in een serie van vier diensten over Spreuken. Deze keer Spreuken 13:12.
Daarin komt ter sprake dat hoop (ik zeg het maar even in mijn eigen woorden) als de elektriciteit of benzine is waarop een auto loopt: zonder hoop komt je leven stil te staan. Het raakt aan allerlei vragen van vandaag over voltooid leven en uitzichtloos lijden.
Het thema: Parels uit Spreuken (2): Levensziek.

Piet van Die.
De collecten zijn vandaag bestemd voor ZWO en Kerk.
U kunt uw bijdrage overmaken via
deze link of door de QR code te scannen:
LITURGIE
 

Voorganger: ds. Piet van Die
Organist: Arie de Bruijn
M.m.v: Ilse-Joan van Engelen, Emmy de Bruijn en Janneke van de Pas

VOORBEREIDING

 • Welkomstwoord
 • Stilte voor persoonlijke voorbereiding
 • Lied van verstilling: Lied 681 (Nederlandse tekst)
  Kom heilige Geest,
  ontsteek het vuur van uw liefde.
 • Bemoediging en groet
  v.:    onze hulp is in de naam van de Heer
  g.:    die hemel en aarde gemaakt heeft
  v.:    die trouw blijft tot in eeuwigheid
  g.:    en niet laat varen het werk van zijn handen
  v.:    de Heer zij met u
  g.:    ook met u zij de Heer
 • Aanvangslied: Psalm 92: 1, 2 en 3
 • Gebed om ontferming
  …. zo bidden en zingen wij (Lied 301a):
  v.: … door Jezus Christus onze Heer.
  g.: Amen.
 • Loflied: Lied 713: 1, 4 en 5

ROND HET WOORD

 • Inleiding op lezing en preek: When They See Us Now
 • Gebed van de zondag
 • Lezing: Psalm 31, 10-17:
  10 Heb erbarmen, HEER,
  want ik verkeer in nood,
  mijn ogen zijn gezwollen van verdriet,
  mijn ziel en mijn lichaam verkwijnen,
  11 mijn leven verloopt in ellende,
  zuchtend slijt ik mijn dagen,
  door eigen schuld slinken mijn krachten,
  tot op mijn botten teer ik weg.
  12 Bij allen die mij belagen
  wek ik de lachlust,
  bij mijn buren nog het meest.
  Wie mij kennen zijn verbijsterd,
  wie mij zien aankomen op straat
  wenden zich af en ontvluchten mij.
  13 Vergeten ben ik als een dode, weg uit het hart,
  afgedankt als gebroken aardewerk.
  14 Ik hoor de mensen over mij fluisteren,
  van alle kanten dreigt gevaar.
  Ze steken de hoofden bijeen
  en smeden plannen om mij te doden.
  15 Maar ik vertrouw op u, HEER,
  ik zeg: U bent mijn God,
  16 in uw hand liggen mijn lot en mijn leven,
  bevrijd mij uit de greep van mijn vijanden en vervolgers.
  17 Laat het licht van uw gelaat over mij schijnen,
  toon uw trouw en red uw dienaar.
 • Zingen: Lied 339f
 • Spreuken 13,12:
  Almaar onvervulde hoop maakt ziek, vervuld verlangen is een levensboom.
 • Uitleg en verkondiging: Levensziek
 • Meditatieve muziek
 • Zingen: Lied 855

GEBEDEN EN GAVEN

 • Over de collecte
 • Pastorale mededelingen
 • Gebeden
  v.:    ….zo bidden en zingen wij (Lied 368h)
  Stil gebed – Onze Vader
 • Slotlied: Lied 850:1, 3 en 5 
 • Zegen
 • Orgelspel