Kerkdienst

zondag 29 november 2020
Aanvang: 10:00 uur
Dienst: 1e Advent
Voorganger: Ds. Piet van Die
Locatie: De Morgenster

Collectebestemming: Kerk, Diaconie,
Zet in agenda

Kerkdienst

Kijk uit.

We leven in barre tijden. Je merkt het in deze coronacrisis aan anderen en misschien ook aan jezelf: we zijn ontregeld.
De een wordt er onrustig van, de ander geïrriteerd of misschien zelfs depressief.
Het bijbelstukje dat we vandaag lezen, lijkt alleen maar olie op het vuur te gooien. Het gaat over ‘dagen van verschrikking’.
Worden we nog dieper in de put geduwd? Toch niet. De Bijbel is wel realistisch, maar wel hoopvol realistisch.
Dat wil niet zeggen dat je snel naar die hoop vlucht om de realiteit weer toe te dekken.
Het thema: Kijk uit.

Piet van Die.

De collecten zijn vandaag bestemd voor Kerk en Diaconie.
De opbrengst wordt tussen deze bestemmingen verdeeld.
U kunt uw bijdrage overmaken naar Gereformeerde Kerk Papendrecht, NL18 INGB 0000 6546 40 o.v.v. collecte 29 november.
Dit kan via deze link of door de QR code te scannen:


LITURGIE

Voorganger:ds. Piet van Die
Organist:Arie de Bruijn
M.m.v:

Beat Maurer

 

VOORBEREIDING

 • 'Wachet auf, ruft uns die Stimme' - J.S. Bach
 • Welkomstwoord
 • Het aansteken van de 1e adventskaars door Vera van den Toren
 • Gedicht, door Madelinde Logtenberg:
  Met een kleine vlam
  begint het grote licht.
  De Heer komt naar ons toe.
  Dat is een goed bericht.
 • Stilte voor persoonlijke voorbereiding
 • Lied van verstilling: Lied 25c
  Naar U gaat mijn verlangen, Heer,
  Heer, mijn God, ik ben zeker van U.
 • Bemoediging en drempelgebed
 • v.: Onze hulp is in de naam van de Heer
  g.: die was, die is, die komt!

  v.: Goede God,
       met ogen vol verlangen zien wij naar u uit.
       Hier zijn wij God, uw kinderen.
       Wij zoeken licht voor ons hart en ons leven,
       Wij zoeken licht voor onszelf en elkaar.
  g.: Breng ons samen en schenk ons uw heil.
       Amen
 • Aanvangslied: Psalm 72: 1 en 6
 • Over de dienst
 • Gebed om ontferming

ROND HET WOORD

 • Gesprek met de kinderen – Project ‘Ik heb voor jou een goed bericht.’
 • Projectlied (melodie Lied 767)
  Ik heb voor jou een goed bericht:
  De koning komt eraan!
  Hij brengt de vrede en het licht
  en hij zal naast je staan.
 • Gebed van de zondag
 • Lezing: Marcus 13,24-37
  24Maar in de dagen na de verschrikkingen zal de zon verduisterd worden en de maan geen licht meer geven, 25de sterren zullen uit de hemel vallen en de hemelse machten zullen wankelen.
  26Dan zal men de Mensenzoon zien komen op de wolken, bekleed met grote macht en luister.
  27Dan zal hij de engelen eropuit sturen om zijn uitverkorenen uit de vier windstreken bijeen te brengen, van het uiteinde van de aarde tot het uiteinde van de hemel.
  28Leer van de vijgenboom deze les: zo gauw zijn takken uitlopen en in blad schieten, weet je dat de zomer in aantocht is. 29Zo moeten jullie ook weten, wanneer je die dingen ziet gebeuren, dat het einde nabij is. 30Ik verzeker jullie: deze generatie zal zeker nog niet verdwenen zijn wanneer al die dingen gebeuren. 31Hemel en aarde zullen verdwijnen, maar mijn woorden zullen nooit verdwijnen. 32Niemand weet wanneer die dag of dat moment zal aanbreken, de engelen in de hemel niet en de Zoon niet, alleen de Vader.
  33Pas op, wees waakzaam, want jullie weten niet wanneer die tijd zal komen. 34Het is als met een man die op reis ging: hij verliet zijn huis en droeg het beheer over aan zijn dienaren, die elk een eigen taak kregen, en de deurwachter gaf hij opdracht om de wacht te houden. 35Wees dus waakzaam, want jullie weten niet wanneer de heer des huizes komt, ’s avonds, of midden in de nacht, of bij het eerste hanengekraai, of ’s morgens vroeg. 36Laat hij jullie niet slapend aantreffen wanneer hij plotseling komt. 37Wat ik tegen jullie zeg, zeg ik tegen iedereen: wees waakzaam!’
 • Zingen: Lied 462: 3 en 5
 • Uitleg en verkondiging: Kijk uit!
 • Meditatieve muziek
 • Zingen: Lied 452: 2 en 3

GEBEDEN EN GAVEN

 • Gedachtenis Seginus van den Enden
 • Psalm 139: 1,2
 • Pastorale mededelingen
 • Over de collecte
 • Gebeden
 • v.:    ….zo bidden en zingen wij: (lied 367k)
  Hoor ons bidden, God. en luister
  wees nabij in licht en duister.
 • Stil gebed – Onze Vader
 • Slotlied: Lied 433: 1 en 5
 • Zegen (met gesproken Amen)
  v.:    in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest
  g.:    Amen

   
 • Bij de uitgang worden uw gaven gevraagd voor de kerk en de diaconie
 • 'Wohl mir, dass ich Jesum habe' - J.S. Bach