Kerkdienst

zondag 09 oktober 2022
Aanvang: 10:00 uur
Dienst: Kerkdienst
Voorganger: Ds. Peter van Ankeren
Locatie: De Morgenster

Collectebestemming: ZWO, Onderhoud kerkelijke gebouwen,
Zet in agenda