Kerkdienst

zondag 20 oktober 2019
Aanvang: 10:00 uur
Dienst: Heilig Avondmaal
Voorganger: Ds. Piet van Die
Locatie: De Morgenster

Collectebestemming: Kerk, Diaconie (HA), Solidariteitskas,

Downloaden

Kerkdienst

Opgenomen in de kring

In deze dienst van Schrift en Tafel lezen we 1 Johannes 4:7-13. Een prachtig gedeelte over de liefde van God. Tijdens de overdenking zal vooral een wereldberoemde icoon centraal staan. Het is die van de Russische kunstenaar Rublev over de Drie-eenheid. Lijkt misschien wat saai, maar dat is het zeker niet, want ook u/ook jij staat erop! En wel op een heel bijzondere manier.

Piet van Die.

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de grote zaal, met koffie, thee, fris én lekkers.

Organist:        Henk Groeneweg
m.m.v.:           Mark Kuntz, piano; Rachel Kooijman, bas; Brenda de Bruijn, zang
Lector:            Levi Fortuin
Er is kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 8

VOORBEREIDING

 • Welkomstwoord
 • Stilte voor persoonlijke voorbereiding
 • Lied van inkeer: Lied 277
 • Bemoediging en groet
  v.: Van God is de aarde,
  g.: de wereld en al haar bewoners.
  v.: Zie hoe goed en hoe kostbaar is het
  g.: als mensen in eendracht samen leven.
  v.: Goedheid en trouw ontmoeten elkaar,
  g.: gerechtigheid en vrede gaan hand in hand.
  v.: De Heer zij met u
  g.: ook met u zij de Heer
 • Aanvangslied: Lied 276
 • Over de dienst
 • Gebed van dankbaarheid
 • Loflied: Lied 705: 1 en 4

ROND HET WOORD

 • Gesprek met de kinderen
 • Zingen: Lied 784
 • Gebed van de zondag
 • Zingen: Lied 706: 1 en 4
 • Uitleg en verkondiging: Het spiegeltje van Rublev
 • Meditatieve muziek
 • Zingen: Lied 388 (met piano en bas)
  1ste couplet: solist
  2de en 3de couplet : solist; refrein: allen
  4de couplet : vrouwen ; refrein : allen
  5de couplet met refrein: allen

GEBEDEN EN GAVEN

 • Pastorale mededelingen
 • Gebeden      v.:           ….zo bidden en zingen wij: (lied 368j)
 • Inzameling van de gaven, bestemd voor de kerk
 • De avondmaalscollecte is bestemd voor de diaconie

DE MAALTIJD VAN DE HEER

 • Bij  binnenbrengen van brood en wijn: Lied 377: 1, 2 5 en 7
 • Nodiging
 • De lofprijzing
  v.:   De vrede van de Heer zij met u
  a.:   Zijn vrede is ook met u
  v.:   Geef elkaar dan een teken van vrede
         (vredegroet: we geven elkaar de hand en zeggen: ‘De vrede van Christus met u/jou’)
  v.:   Richt uw harten omhoog
  a.:   Wij richten ons hart op de Heer
  v.:   Laten wij de Heer, onze God, loven
  a.:   want Hij is onze dankbaarheid waard!
 • Als tafelgebed: Lied 395
 • Gezongen ‘Onze Vader’: Lied 371 (met piano)
 • Uitdelingswoorden
 • Communie; tijdens de communie (met piano): Lied 568a; Lied 117d
 • Slotlied: Lied 150a: 1 en 4
 • Zegen
 • De zegen nemen wij zingend over met: Lied 426 (1ste keer: solist met piano; 2de keer: allen met orgel)
 • Bij de uitgang worden uw gaven gevraagd voor de solidariteitskas
 • Orgelspel