Kerkdienst

zondag 15 december 2019
Aanvang: 10:00 uur
Dienst: 3e Advent
Voorganger: Ds. Piet van Die
Locatie: De Morgenster

Collectebestemming: Diaconie, Kerk,

Downloaden

Kerkdienst

Hoe maak je het goed?

Veel mensen voelen zich tekortschieten. Tegenover hun ouders, hun kinderen, op hun werk. Altijd hebben ze (we?) het gevoel dat ze (we?) onder de maat blijven. Waar komt dat toch vandaan? Soms is het reëel en schieten we tekort. We hebben een foute opmerking gemaakt, iemand een streek geleverd, onheus bejegend of we hebben te weinig aandacht gehad. Maar het komt ook voor dat we een leven lang een verborgen schuld of rekening aan het vereffenen zijn. Dan zijn we ons aan het opofferen. Op deze derde adventszondag stelt de profeet Micha dit thema aan de orde: Hoe maak je het goed?

Piet van Die.
Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de grote zaal, met koffie, thee, fris én lekkers.
Liturgie:
 

Organist:      Henk Groeneweg
m.m.v.:         Mark Kuntz, piano
Lector:          Wilma Kuntz

Er is kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 8

VOORBEREIDING

 • Welkomstwoord
 • Het aansteken van de 3e adventskaars (gedicht en kaarsje: Madelinde Logtenberg)
  Twee kaarsjes staan te branden,
  maar kijk, er is nog plek voor meer.
  Het derde kaarsje laat ons voelen;
  God maakt het goed, steeds weer.
 • Stilte voor persoonlijke voorbereiding
 • Lied van inkeer: Lied 458 (met piano)
 • Bemoediging
  v.:       Onze hulp is in de naam van de HEER  
  g.:       die was, die is, die komt.  
  v.:       Wij wachten op u, God, op uw komst, op u zelf,
  op uw licht dat verheldering brengt, op uw woord dat alles verandert.  
  g.:       Maak ons gevoelig en opmerkzaam, wakker
  ons verlangen aan, zet ons in vuur en vlam.

  v.:       Dat wij weerspreken alles wat het licht van uw liefde dooft en doodzwijgt.
  g.:       Amen.
 • Aanvangslied: Psalm 85: 3 en 4
 • Over de dienst
 • Gebed om ontferming …. zo bidden en zingen wij: (lied 301f; voorzang door vrouwen)
  v.: … door Jezus Christus onze Heer.
  g.: Amen.

ROND HET WOORD

 • Gesprek met de kinderen – Project ‘Geef licht!’

 • Projectlied (met piano)

  In het donker van de nacht
  zingt de hemel mensen voor.
  Zie het licht en geeft het door.
  Zo geeft God je levenskracht.

  Refrein:
  Geef licht, geef licht! Je krijgt het gratis,
  niet voor niets. Zorg dat iedereen het ziet.

  Micha vraagt: ‘Wat doe je toch?
  Leef je niet meer met de Heer?
  Maar hij hielp je keer op keer!
  Hij bevrijdt je, weet je nog?’

  Refrein
   
 • Gebed van de zondag
 • Lezing: Micha 6,1-8
 • Zingen: Lied 463: 3 en 4
 • Uitleg en verkondiging: Hoe maak je het goed?
 • Meditatieve pianomuziek
 • Zingen: Lied 992

GEBEDEN EN GAVEN

 • Pastorale mededelingen
 • Gebeden       v.:          ….zo bidden en zingen wij: (lied 367k)
 • Stil gebed – Onze Vader
 • Inzameling van de gaven, bestemd voor de diaconie
 • Slotlied: Lied 440: 1 en 4
 • Zegen
 • Bij de uitgang worden uw gaven gevraagd voor de kerk
 • Orgelspel