Kerkdienst

zondag 19 januari 2020
Aanvang: 10:00 uur
Dienst: Kerkdienst
Voorganger: Ds. Piet van Die
Locatie: De Morgenster

Collectebestemming: Oecumene (landelijk), Jeugdwerk,

Downloaden

Kerkdienst

De kunst van zwak zijn.

De Belgische psychiater Dirk de Wachter schreef kort geleden het boek ‘De kunst van het ongelukkig zijn’. Hij bespreekt daarin de ongebreidelde hang naar perfectie en geluk in onze samenleving. Daar knappen mensen niet van op, integendeel, zo is zijn ervaring. Hij pleit voor de acceptatie van het tekort dat het leven aankleeft, een boodschap die wonderlijk dicht in de buurt komt bij die van Paulus. We lezen een stukje uit een van diens brieven: 2 Korintiërs 12:1-10, waarin we horen hoe ook toen de mensen streefden naar het allerhoogste. Paulus vertelt dan iets over zijn imperfecte leven en over hoe God juist in dat imperfecte leven een belangrijke rol speelt. Het thema: De kunst van zwak zijn.

Piet van Die.
Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de grote zaal, met koffie, thee, fris én lekkers.
Liturgie:
 

Voorganger: ds. Piet van Die
Organist: Arie de Bruijn
Lector: Cootje van der Zwaan
M.m.v: André Vogel

Er is kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 8

VOORBEREIDING

 • Welkomstwoord
 • Stilte voor persoonlijke voorbereiding
 • Lied van verstilling: Lied 458 (2x)
 • Bemoediging en drempelgebed
  v.: Onze hulp is in de Naam van de Heer
  g.: die hemel en aarde gemaakt heeft.
  v.: Licht uit de hoge
  g.: omstraal en verwarm ons.
  v.: Liefde uit de eeuwigheid
  g.: wek in ons de nieuwe mens.
  v.: Immanuël – God met ons.
  g.: Wees onze reisgenoot. Amen
 • Aanvangslied: Psalm 84: 1 en 2
 • Over de dienst
 • Gebed om ontferming en gloria: Lied 299j (met piano)

ROND HET WOORD

 • Gesprek met de kinderen
 • Zingen: Lied 224 (2x) (met piano)
 • Als gebed van de zondag: Lied 317: 1 en 2
 • Lezing: 2 Korintiërs 12, 1-10
 • Zingen: Lied 339a
 • Uitleg en verkondiging: De kunst van het zwak zijn
 • Johnny Cash: Hurt:
  https://www.youtube.com/watch?v=8AHCfZTRGiI
 • Zingen: Lied 321

GEBEDEN EN GAVEN

 • Pastorale mededelingen
 • Gebeden    v.:  ….zo bidden en zingen wij: (lied 367k)
 • Stil gebed – Onze Vader
 • Inzameling van de gaven, bestemd voor Oecumene (landelijk)
 • Slotlied: Lied 968: 1,4 en 5
 • Zegen
 • Lied 426 (eerst in het Engels met piano; daarna in Nederlands met orgel)
 • Bij de uitgang worden uw gaven gevraagd voor jeugdwerk
 • Orgelspel