Kerkdienst

zondag 23 februari 2020
Aanvang: 10:00 uur
Dienst: Doopdienst
Voorganger: Ds. Piet van Die
Locatie: De Morgenster

Collectebestemming: Kerk, Diaconaat (binnenlands),

Downloaden

Kerkdienst

Arkje van papier

Vandaag is het een doopdienst. We lezen Exodus 2:1-10, het verhaal over de geboorte van Mozes. Hij wordt geboren in een onveilige situatie, maar zijn moeder en zus hebben een plan. Ze maken voor hem een bootje. Het verhaal gebruikt voor dat bootje een woord dat ook voor de ark van Noach wordt gebruikt. In dat mini-arkje gaat Mozes over de golfslag van de Nijl het leven tegemoet. Dat lijkt me een mooi beeld voor bij de doop.

Piet van Die.

Liturgie bij de doopdienst van 23 februari 2020

Protestantse Kerk ‘De Morgenster’

Gedoopt wordt:

Seth Derek Len Roos, geboren op 11 oktober 2019

 

 

Thema: Arkje van papier

 

Voorganger : ds. Piet van Die
Organist      : Henk Groeneweg
Pianist        : Mark Kuntz
Lector         : Marian van den Bos

Er is kinderdienst voor de kinderen uit groep 1 t/m 8

VOORBEREIDING

 • Orgelspel voor de dienst
 • Welkomstwoord
 • Stilte voor persoonlijke voorbereiding
 • Lied van verstilling: Lied 458 (2x)
 • Bemoediging en drempelgebed
  v.: Onze hulp is in de Naam van de Heer
  g.: die hemel en aarde gemaakt heeft.
  v.: Licht uit de hoge
  g.: omstraal en verwarm ons.
  v.: Liefde uit de eeuwigheid
  g.: wek in ons de nieuwe mens.
  v.: Immanuël – God met ons.
  g.: Wees onze reisgenoot. Amen
 • Aanvangslied: Lied 288 (met piano)
 • Over de dienst
 • Gebed van dankbaarheid
 • Loflied: Lied 150a: 3 en 4

ROND HET WOORD

 • Gesprek met de kinderen
 • Kinderlied: Lied 224 (2x)
 • Gebed van de zondag
 • Lezing: Exodus 2, 1-10
 • Zingen: Lied 781: 1 en 3
 • Uitleg en verkondiging: Arkje van papier
 • Meditatieve muziek
 • Zingen: Lied 358 (met piano)

DE DOOP

 • Als de dopeling binnengebracht wordt zingen we: Lied 779: 1, 2, 3, 4 en 5
 • Over de doop
 • Uitgieten doopwater
 • De doopouders komen naar voren
 • Presentatie en naamgeving

Als mensen van elkaar houden, dan noemen zij elkaar bij hun naam. Als twee mensen een kindje krijgen, dan geven zij aan hun kind een naam. Die naam drukt hun liefde en verwachting uit, die naam blijft een leven lang. Ontelbare malen wordt hij genoemd, en telkens weer is er iemand die ernaar luistert. De naam is het eerste geschenk van ouders aan hun kind.

Wanneer jullie je kind een naam geven, dan zeggen jullie daarmee ook: wij als ouders geven jou deze naam, maar je bent niet ons bezit; wij hebben je niet, maar jij bent zelf een eigen persoon. En jij mag ons vader en moeder noemen. Dat wil zeggen: wij willen er zijn voor jou.

Paul en Else Roos-Juch,
wat is de naam van jullie kind, en met welke naam willen jullie je kind laten dopen?   […]

Met deze naam zal hij door het leven gaan, met deze naam zullen God en de mensen hem voortaan kennen.

 • Doopgelofte
  Zolang de mens bestaat heeft hij gezocht naar God als Begin en Einde van het leven. Jezus heeft ons voorgedaan en ons voorgeleefd wie die God is. Jezus wordt zelfs de weg genoemd naar God.
  Ook wij willen die weg gaan, daarom noemen wij ons christenen. Wij doen dit samen met anderen, en vormen zo de kerk.
  De kinderen, die aan onze zorgen zijn toevertrouwd, willen we hierin laten delen

  Paul en Else Roos-Juch, willen jullie dat Seth zal opgroeien in dit geloof?
  Ja, dat willen wij. Wij beloven Seth op te voeden in dit geloof. Wij willen hem voorgaan in vertrouwen op God en op zijn Zoon Jezus Christus, en in zorg en toewijding aan mensen.
   
 • Zingen: Apostolische Geloofsbelijdenis (staande)
 • Wens van de ouders
 • Doopgebed (ouders houden hun handen zegenend boven het hoofd van hun kind)
  Heer onze God, uw Zoon Jezus Christus heeft aan kinderen de hand opgelegd, als teken van liefde, zorg en bescherming. In navolging van Hem stellen wij hetzelfde gebaar over dit kind. Wij vragen U, dat wij onze handen steeds gebruiken om goed te zijn voor Seth; dat wij hem steeds de hand boven het hoofd houden; dat hij uit onze liefde ervaren mag, dat Gij uw beschermende hand nooit terugtrekt. Laat dit kind in ons midden opgroeien als gelukkig en tevreden mens. Amen.
 • Doop
 • Zingen: Lied bij de doop (uit: Geroepen om te zingen)

  Verbonden met vader en moeder,
  natuurlijk het meest met die twee,
  maar ook met de andere mensen
  vier jij hier het feest met ons mee.

  Refrein:
  Je hebt al een naam maar je krijgt er één bij op dit feest,
  want jij bent gedoopt in de naam van de Vader
  de Zoon en de heilige Geest.

  Je bent al een tijdje bij mensen,
  je naam is bij ons al vertrouwd
  en dus is het tijd om te vieren
  dat God, die je kent, van je houdt.

  Refrein

  Je bent een begrip aan het worden;
  steeds meer mensen noemen je naam;
  ook God begint jouw naam te roepen
  en dus zijn wij hier nu tezaam.

  Refrein

  Nu mag je gaan leven met mensen
  verbonden in liefde en trouw
  omdat zij vandaag bij dit doopsel
  Gods Naam legden naast die van jou.

  Refrein
   
 • Aansteken doopkaars                            
 • Vraag aan de gemeente
  v.:      Gemeente, draag hem
            die gedoopt is in uw gebeden,
            en ga met hem de weg van het Koninkrijk.
  g.:      Welkom, kind van God
            welkom in de kerk van Christus,         wereldwijd en in ons midden.
 • Aanbrengen van de duif met de naam op het doopbord
 • Zingen: Lied 782
 • Overhandiging geschenk

GEDACHTENIS

 • Gedachtenis IJerewiesina Wilhelmina van Niekerk - van Brenk
 • Zingen: Psalm 121: 1 en 4

GEBEDEN EN GAVEN

 • Pastorale mededelingen
 • Dank en voorbede   v.:….zo bidden en zingen wij: (lied 367k)
 • Stil gebed, Onze vader
 • Inzameling van de gaven, bestemd voor de kerk.
 • Slotlied: Lied 423
 • Zegen
 • Na de zegen: Lied 421
 • Bij de uitgang worden uw gaven gevraagd voor het Binnenlands diaconaat.
 • Orgelspel

Na de dienst is er in de grote zaal gelegenheid om de doopouders te feliciteren. Daar is ook koffie, thee en fris.