Kerstdienst

vrijdag 25 december 2020
Aanvang: 10:30 uur
Dienst: Kerst
Voorganger: Ds. Birke Rapp en ds. Piet van Die
Locatie: De Morgenster

Collectebestemming: Kerk, Diaconie,


Downloaden audioDownloaden video

Wensen met de Kerst.

Vandaag is het kerstochtend. Meer dan vier weken lang hebben wij naar de Kerst toegeleefd, vol verwachting uitgekeken naar deze dag.
Ook in de samenleving, in de dorpen en steden, kun je het kerstgevoel merken, ook als je misschien niet zo gelovig bent.
Maar wat was onze verwachting eigenlijk en is die uitgekomen? Wat zijn onze wensen en verlangens met Kerst?
We willen er vandaag met u naar kijken, met teksten uit Jesaja 11 en uit het kerstverhaal uit Lucas 2: verschillende heldere dromen en duidelijke wensen.
We gaan ook kijken naar wat wij elkaar met Kerst wensen. Keuze genoeg met de kerstballen uit de wensboom. We hebben een paar gemeenteleden gevraagd hun wens te laten horen. We gaan luisteren naar de kerstmuziekwensen van drie jongeren met een van hun ouders.
Thema: Wensen met de Kerst.

Birke Rapp en Piet van Die.

De collecten zijn vandaag bestemd voor Kerk en Diaconie.
De opbrengst wordt tussen deze bestemmingen verdeeld.
U kunt uw bijdrage overmaken naar Gereformeerde Kerk Papendrecht, NL18 INGB 0000 6546 40 o.v.v. collecte 25 december.
Dit kan via deze link of door de QR code te scannen:


LITURGIE

Voorganger:ds. Birke Rapp en ds. Piet van Die
Organist:Arie de Bruijn
M.m.v:Mark Kuntz, piano, en
 generatiekoor:
Christel en Brenda de Bruijn,
Robert en Ferdy van den Bos,
John-Peter en Kirsten Kuntz

 

 • Voor de dienst: Generatiekoor met orgel: Lied 477 komt allen tezamen

VOORBEREIDING

 • Welkomstwoord

 • Het aansteken van de Kerstkaars door Job Heijkoop

 • Gedicht door Madelief Heijkoop:
  Het is Kerst,
  het licht schijnt in de nacht.
  Het donker is verdreven,
  gebroken is zijn macht.

 • Generatiekoor met piano: Lied 484 Go tell it

 • Bemoediging en drempelgebed
  v.    Onze hulp is in de naam van de Heer
  a.    die de hemel en de aarde gemaakt heeft
  v.    die dichtbij ons is als een mens tussen de mensen
         die ons zijn zoon gegeven heeft
  a.    de engelen zingen de glorie van God,
         de hemel juicht over het werk van zijn handen.

 • Robert en Ferdy met orgel:
  Aanvangslied: Lied 150a: 2 en 3 Geprezen zij God

 • Gebed om ontferming
  Robert en Ferdy met orgel:
  … zo bidden en zingen wij: (lied 301e)
  v.: … door Jezus Christus onze Heer.
  g.: Amen.

 • John Peter, Mark en Kirsten met piano:
  Loflied: Lied 487: 1 en 2 Eer zij God in onze dagen

ROND HET WOORD

 • Gesprek met de kinderen – Project ‘Ik heb voor jou een goed bericht.’
  Brenda en Kirsten met piano:
  Projectlied (melodie Lied 767)
  En in de nacht klinkt er een lied:
  Het grote feest begint.
  Ga snel op weg en mis het niet.
  Kom kijken bij het kind!

 • Gebed van het feest

 • Lezing: Jesaja 11,1-10
  1Maar uit de stronk van Isaï schiet een telg op, een scheut van zijn wortels komt tot bloei. 2De geest van de HEER zal op hem rusten: een geest van wijsheid en inzicht, een geest van kracht en verstandig beleid, een geest van kennis en ontzag voor de HEER. 3Hij ademt ontzag voor de HEER; zijn oordeel stoelt niet op uiterlijke schijn, noch grondt hij zijn vonnis op geruchten. 4Over de zwakken velt hij een rechtvaardig oordeel, de armen in het land geeft hij een eerlijk vonnis. Hij tuchtigt de aarde met de gesel van zijn mond, met de adem van zijn lippen doodt hij de schuldigen. 5Hij draagt gerechtigheid als een gordel om zijn lendenen en trouw als een gordel om zijn heupen. 6Dan zal een wolf zich neerleggen naast een lam, een panter vlijt zich bij een bokje neer; kalf en leeuw zullen samen weiden en een kleine jongen zal ze hoeden. 7Een koe en een beer grazen samen, hun jongen liggen bijeen; een leeuw en een rund eten beide stro. 8Bij het hol van een adder speelt een zuigeling, een kind graait met zijn hand naar het nest van een slang. 9Niemand doet kwaad, niemand sticht onheil op heel mijn heilige berg. Want kennis van de HEER vervult de aarde, zoals het water de bodem van de zee bedekt. 10Op die dag zal de telg van Isaï als een vaandel voor alle volken staan. Dan zullen de volken hem zoeken en zijn woonplaats zal schitterend zijn.

 • Brenda en Christel met orgel:
  Zingen: Lied 473,1 en 2 Er is een roos ontloken

 • Lezing: Johannes 1,1-14
  1In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. 2Het was in het begin bij God. 3Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. 4In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. 5Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.
  6Er kwam iemand die door God was gezonden; hij heette Johannes. 7Hij kwam als getuige, om van het licht te getuigen, opdat iedereen door hem zou geloven. 8Hij was niet zelf het licht, maar hij was er om te getuigen van het licht: 9het ware licht, dat ieder mens verlicht en naar de wereld kwam. 10Het Woord was in de wereld, de wereld is door hem ontstaan en toch kende de wereld hem niet. 11Hij kwam naar wat van hem was, maar wie van hem waren hebben hem niet ontvangen. 12Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. 13Zij zijn niet op natuurlijke wijze geboren, niet uit lichamelijk verlangen of uit de wil van een man, maar uit God.
  14Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader.

 • Robert, John Peter en Ferdy met orgel:
  Zingen: Lied 482,1 en 3 Er is uit ’ s werelds duistere wolken

 • Uitleg en verkondiging: Wensen voor de kerst

 • Generatiekoor met piano: Een vreugdevuur gaat van huis tot huis
  Een vreugdevuur gaat van huis tot huis
  En zet alle harten in vuur en vlam.
  Het wonder dat de Verlosser kwam,
  Geeft ons reden om kerstfeest te vieren.


  Refrein:
  Kom, vier het feest met mij,
  Kom, dans en zing want jij hoort erbij.
  Deel de vreugde met arm en rijk,
  Dat Jezus voor ons is gekomen.


  In alle landen op heel de aarde
  Beleven mensen het met elkaar.
  Een nieuw begin in een grauw bestaan,
  Waaruit vreugde en kleur zijn verdwenen.

  Refrein

  Kleur nu je leven met rood van liefde,
  Met wit van vrede en groen van hoop.
  En houd je vast aan wat is beloofd,
  Want het rijk van het licht is gekomen.

  Refrein

GEBEDEN EN GAVEN

 • Pastorale mededelingen

 • Over de collecte

 • Gebeden
  Kirsten, Ferdy en Brenda met orgel:
  v.:    ….zo bidden en zingen wij: (lied 367k)

 • Stil gebed – Onze Vader

 • Generatiekoor met orgel (en piano):
  Slotlied: Lied 486: 1,2 en 4 Midden in de winternacht

 • Zegen (met gesproken Amen)

 • Bij de uitgang worden uw gaven gevraagd voor de kerk en de diaconie

 • Orgelspel