Reserveren

Vanaf 9 mei worden weer diensten met gemeenteleden gehouden.
Door de geldende maatregelen zijn dat momenteel maximaal 30 personen.