GKW Jeugdraad

De GKW Jeugdraad is verantwoordelijk voor een groot aantal activiteiten binnen het jeugdwerk in de Bethlehemkerk en De Morgenster. De GKW Jeugdraad werkt vanuit de visie op het jeugdwerk die in april 2006 samen met de predikanten en leidinggevenden binnen het jeugdwerk is opgesteld. Alle vragen en overige correspondentie kunnen worden gericht aan jeugdraad@pknpapendrecht.nl

Visie van GKW Jeugdraad op het jeugdwerk

Wij dromen van/streven naar een gastvrije, creatieve en actieve kerk, waar de relatie met God, met elkaar en met de wereld centraal staat. Daarbinnen willen we naar de jongeren een rol hebben van stimuleren en aanzetten tot en een faciliterende rol hebben, niet als leider, maar hooguit als begeleider. Hierbij staat het ontmoeten van elkaar centraal. We leggen ze uit wat wij geloven, beleven, meemaken en dan leren ze zien hoe bijzonder het is om een relatie met Christus te hebben en kunnen zij er ook voor kiezen.


De GKW Jeugdraad is een onderdeel van het totale jeugdwerk, zoals in het onderstaande schema is aangegeven.

De jeugdraad vergadert vier keer per jaar in één van de beide kerken.
De agenda bestaat uit de (zakelijke) aansturing van catechese, jeugdwerk en evenementen.
De samenstelling is:
  - een predikant
  - een afgevaardigde uit elke kerk, niet noodzakelijk een jeugdouderling
  - een penningmeester en 
  - een secretaris.
De rapportage en verantwoording geschiedt aan de beide kerkenraden.

Activiteiten

De activiteiten die vallen onder de verantwoordelijkheid van de Jeugdraad en/of worden met medewerking van de Jeugdraad georganiseerd zijn:

Jeugdwerk voor kinderen (0-12 jaar)

 • - Oppasdienst in De Morgenster
 • - Oppasdienst in De Bethlehemkerk
 • - Kindernevendienst in De Morgenster
 • - Kindernevendienst in De Bethlehemkerk
 • - Spoorzoekers junior (groep 1, 2 en 3)
 • - Spoorzoekers (groep 4, 5 en 6)
 • - Verkenners (basiscatechese, groep 7-8)

Jeugdwerk voor tieners (12-16 jaar)

 • - Jeugdkerk in De Morgenster
 • - Jeugdkerk PAKS in De Bethlehemkerk
 • - Nachtje doorhalen
 • - Koken voor een ander
 • - 2GetRWeGo (klas 1 vo)
 • - 2GetRWeMeet (klas 2 vo)
 • - 2GetRWeRock (klas 3 en 4 vo)
 • - Sirkelslag
 • - EO-Jongerendag
 • - Passion

Jeugdwerk voor jongeren (16-25 jaar)

 • - Naar Taizé
 • - Pastagroep
 • - Jongerenreizen naar..
 • - Koken voor een ander
 • - Sing-in PAKS
 • - GKW sing-in
 • - Diverse losse activiteiten