Kinderdienst

zondag 09 mei 2021
Aanvang: 10:00 uur
Dienst: Kinderdienst
Voorganger: Ds. Birke Rapp
Locatie: De Morgenster

Collectebestemming: Algemeen kerkelijk arbeid, Diaconie,

Downloaden

Het verloren schaap.

Ook na Pasen willen we blijven doorgaan met kinderdiensten. Of er dan al weer kinderen in de dienst zelf aanwezig kunnen zijn, is nog niet duidelijk.
Het bijbelverhaal is het verhaal van het verloren schaap, uit Lucas 15, dat tot de verbeelding van jong en oud spreekt.
We willen voor deze dienst de medewerking van de hele gemeente vragen, omdat we graag een foto van uw/jouw favoriete schaap in de dienst willen verwerken.
Het belooft een bijzondere dienst te worden, waaraan ook Creative meewerkt met passende liederen bij het thema.

Birke Rapp.


U kunt online reserveren om deze kerkdienst bij te wonen.

Gezinnen met kinderen krijgen bij de reservering voor deze dienst voorrang.


De collecte is vandaag bestemd voor Algemeen kerkelijke arbeid en Diaconie.
De opbrengst wordt tussen deze bestemmingen verdeeld.
U kunt uw bijdrage overmaken naar Gereformeerde Kerk Papendrecht, NL18 INGB 0000 6546 40 o.v.v. collecte 9 mei 2021.
Dit kan via deze link of door de QR code te scannen:


LITURGIE

Voorganger: ds. Birke Rapp
Organist: Arie de Bruijn
M.m.v.: Creative


De band speelt voor de dienst: Droom, durf, doe en deel

VOORBEREIDING

Welkomstwoord

Stilte voor persoonlijke voorbereiding

Lied van verstilling: Stil, mijn ziel wees stil

Stil, mijn ziel, wees stil en wees niet bang
Voor de onzekerheid van morgen.
God omgeeft je steeds; Hij is erbij
In de beproevingen en zorgen.
God, U bent mijn God
En ik vertrouw op U en zal niet wank’len.
Vredevorst, vernieuw
Een vaste geest binnenin mij die rust in U alleen.

Bemoediging en groet
Wij zijn hier bijeen in de naam van God, de Heer,
Die ons schiep, Die ons kent
Die hier onder ons aanwezig wil zijn.

Over de dienst met een gesprek over zoeken en vinden

Lied: Met open armen

Kom, als je honger hebt of dorst.
Hier kun je eten, deel met ons.
Kom met je tranen en je pijn.
Hier is het goed, hier mag je zijn.
Met open armen word je ontvangen.

Kom, als je moe bent van je vlucht.
Hier ben je veilig, hier is rust.
Kom, met je wanhoop en verdriet.
Hier mag je weer een toekomst zien.
Met open armen word je ontvangen.

Refrein:
Welkom in Gods huis. Welkom in Gods huis.
Welkom in Gods huis. Welkom, welkom thuis.

Kom met je leegte en je angst.
Hier word je liefdevol omarmd.
Kom maar, als niemand je verstaat.
Hier is een plek voor jouw verhaal.
Met open armen word je ontvangen.
Refrein

Gebed

ROND HET WOORD

Psalm 23 voor kinderen

Ik zing voor God
ik zing van een herder
met een warme jas
hij bracht mij, zijn schaap,
naar lekker groen gras

daar mocht ik rusten
aan een koele bron
en water drinken
zoveel ik maar kon

waar ik ook heenga
ik zal nooit verdwalen
als de herder me mist
komt hij mij halen

moet ik door het donker
heel eng en heel lang?
De herder gaat mee
zo ben ik niet bang

waar ik ook zit
nooit word ik vergeten
hij brengt me naar huis
en ik mag blijven eten

God dekt een tafel
vol heerlijke spullen
ik schuif lekker aan
en mag nu gaan smullen

ik ben altijd welkom
de deur heeft geen slot
ik blijf altijd wonen
in het huis van mijn God

Loflied: De Heer is mijn herder

Refrein: De Heer is mijn Herder

Hij is alles wat ik nodig heb.
Hij brengt mij tot rust
en Hij geeft nieuwe kracht.
Hij leidt mij steeds verder
op de juiste weg, die ik moet gaan.
De Heer is mijn Herder

Al ga ik door een donker dal
ik hoef niet bang te zijn.
Ik weet dat U mij bij zult staan
U bent heel dichtbij
Refrein

Want wat mij ook wordt aangedaan
U helpt mij telkens weer
U geeft mij wat ik nodig heb
En nog zo veel meer

Uw goedheid en Uw liefde Heer
Volgen mij altijd
En ik mag heel dichtbij U zijn
Tot in eeuwigheid
Refrein

We stellen voor: iemand die zoekt

We stellen voor: schapen, een hele kudde (filmpje)

Een gesprek

Lied: Het is pas feest als iedereen er is

Een vrouw kijkt naar haar ketting
en zij telt en telt en telt.
Zij is een muntje kwijt
en zij gaat zoeken naar dat geld.
Munt waar ben je / lig je verloren in een hoek?
Geloof me dat ik altijd naar je zoek.

Refrein:
Kwijt, verloren, weg, gemis.
Feest, feest, feest,
Het is pas feest als iedereen er is.

Een herder zorgt voor schapen
en hij telt en telt en telt.
Hij is er eentje kwijt
en hij gaat zoeken op het veld.
Schaap, waar ben je / loop je verloren in de wind?
Ik zoek je net zo lang tot ik je vind.
Refrein

Een vader heeft twee zonen
maar de jongste is er niet.
Hij blijft geduldig wachten
in zijn hart voelt hij verdriet.
Zoon, waar ben je / zit je verloren ver van huis?
Je bent voor altijd welkom bij ons thuis.
Refrein

Het verhaal van het verloren schaap met foto’s

Korte preek over wie zijn wij in het verhaal?

Lied: De kracht van uw liefde

Heer ik kom tot U
neem mijn hart verander mij,
als ik U ontmoet, vind ik rust bij U

Want Heer ik heb ontdekt,
dat als ik aan uw voeten ben,
trots en twijfel wijken, voor de kracht van Uw liefde

Refrein:
Houd mij vast, laat uw liefde stromen.
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart.
Ik voel uw kracht, en stijg op als een arend,
dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest, en de kracht van uw liefde.

Heer kom dichter bij, dan kan ik Uw schoonheid zien
en uw liefde voelen diep in mij en Heer leer mij Uw wil, zodat ik U steeds dienen kan.
En elke dag mag leven door de kracht van Uw liefde
Refrein

Dan zweef ik op de wind, gedragen door uw Geest, en de kracht van Uw liefde.

GEBEDEN EN GAVEN

Pastorale mededelingen

Over de collecte

Gebeden en Onze Vader

Slotlied: Zegen mij op de weg

Zegen mij op de weg die ik moet gaan.
Zegen mij op de plek waar ik zal staan.
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt,
o God, zegen mij alle dagen lang.

Vader, maak mij tot een zegen,
ga mij niet voorbij.
Regen op mij met uw Geest, Heer
Jezus, kom tot mij
als de Bron van leven
die ontspringt, diep in mij.
Breng een stroom van zegen
waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij

Zegen ons waar we in geloof voor leven.
Zegen ons waar we hoop en liefde geven.
Zegen om de ander tot zegen te zijn,
o God, zegen ons tot in eeuwigheid

Vader, maak ons tot een zegen
hier in de woestijn
wachtend op uw milde regen
om zelf een bron te zijn.

Met een hart vol vrede
zijn wij zegenend nabij
van uw liefde delend
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn (2x)

Zegen (met gesproken Amen)

Bij de uitgang worden uw gaven gevraagd voor Algemeen Kerkelijke Arbeid en de diaconie

Band speelt na de dienst: Stars (Skillet)


Voor het koffiemoment kunt u, direct na de dienst, deelnemen via deze verwijzing.