Kerkdienst

zondag 27 oktober 2019
Aanvang: 10:00 uur
Dienst: Kerkdienst
Voorganger: Ds. Johan Duijster
Locatie: Bethlehemkerk

Collectebestemming: Kerkrentmeesters, Diaconie, Onderhoud kerkelijke gebouwen,

Downloaden

Wie de kleine profeten niet eert, deel twee

Wie het kleine niet eert… Het is het begin van een overbekend gezegde. In deze eredienst, in het vervolg van de dienst van de 20e oktober, wil ik de betekenis daarvan toepassen op de kleine profeten. Met het thema: Wie de kleine profeten niet eert, is Gods Woord niet weerd. Een stevige uitspraak, maar eerlijk gezegd, het is in lijn met de profeten. Je kunt veel over de profeten zeggen, maar niet dat ze zouteloze uitspraken deden. We lezen gedeelten uit Micha. Hartelijk welkom in de eredienst.

Johan Duijster

 

Liturgie

logo BKBETHLEHEMKERK               

PAPENDRECHT

ZONDAG 27 OKTOBER 2019

 

 

Wie de kleine profeten niet eert, is Gods Woord niet weerd

 

 

Voorganger: ds. Johan Duijster

 

Organist: André de Jager     

Lector: Danny Nispeling

Muziekgroep: Broodhuis                                                             

KND: groep 1 t/m 8    

 

DIENST VAN VOORBEREIDING

 

Voorbereidend orgelspel

 

Lied van voorbereiding

Met open armen (Schrijvers van gerechtigheid - samenzang met Broodhuis)

 

Verstilling

 

Overdracht aan predikant door ovd

Aanvangspsalm: (N.B. gemeente gaat staan!!!)

Psalm 68 vs. 7 en 9 (samenzang met orgel)

Bemoediging en groet

Klein Gloria ~ Lied 195 (samenzang met orgel)

Welkom en inleiding op de dienst

Gebed

Antwoordlied: Lied 890 (Samenzang met Broodhuis)

Genadeverkondiging

 

Aanmoediging tot leven

DIENST VAN HET WOORD

Gebed bij de dienst van het Woord

* KND

        De kinderen wordt gevraagd naar voren te komen

        Uitleg mbt hetgeen bij KND op programma staat

 

Zingen: Ik ben (met filmpje YouTube)

 

Schriftlezing(en)

  • Micha 7

Antwoordlied: Lied 305 vs 1

Verkondiging met thema: Wie de kleine profeten niet eert…

Muzikaal meditatief ‘Ik val niet uit zijn hand’ (Broodhuis)

 

Zingen: Alles voor Hem (Samenzang met Broodhuis)

 

 

Collecte: Inzameling van de gaven, diaken haalt de schaal, kinderen komen terug uit de nevendienst.

 

DIENST VAN DE GEBEDEN

Pastorale mededelingen

 

Gebeden

         danken over de gaven

        voorbede

        stil gebed

        Onze Vader

 

Mededelingen

 

Slotlied - Lied 997 (Samenzang met orgel)

 

Wegzending en Zegen

 

Amen (1x)

 

Uitleidend orgelspel