Kerkdienst

zondag 03 november 2019
Aanvang: 10:00 uur
Dienst: Kerkdienst
Voorganger: Ds. Henk Talsma
Locatie: Bethlehemkerk

Collectebestemming: Kerkrentmeesters, Diaconie,

Downloaden

Armen omhoog

Voor de dienst zingen: Tussentijds 18 (Komt, laat ons vrolijk zingen)

Verstilling

Zingen: Psalm 121

Onze hulp – Groet

Klein Gloria NLB 195

Gebed van toenadering/ Schuldbelijdenis en Genadeverkondiging

Aanmoediging tot leven

Zingen: NLB 305

Gebed om de opening van het Woord

De kinderen van de kindernevendienst komen naar voren.

Gesprekje met de kinderen.

Zingen: Lees je bijbel,
Schriftlezing: Ex. 17:8-13

Schriftlezing: Lucas 18:1-8

Zingen: NLB 317:2,3

Verkondiging ARMEN OMHOOG

Muzikale meditatie

Zingen: NLB 756:1,6,7,8

Collecte

Past. mededelingen

Gebed- stil gebed - onze Vader

Zingen: NLB 150a

Zegen met gezongen ‘Amen’