Kerkdienst

zondag 11 augustus 2019
Aanvang: 10:00 uur
Dienst: Kerkdienst
Voorganger: Ds. Johan Duijster
Locatie: Bethlehemkerk

Collectebestemming: ZWO, KRM-raam liturgisch centrum, Kerkelijke gebouwen,

Downloaden

De beste vader

Er kwam een verzoek binnen of Deborah Cäcilla, dochter van Bram en Bianca 't Jong en zusje van Sarah, Boaz en Naomi op 11 augustus gedoopt kan worden, want dan is familie uit Oostenrijk over, waaronder de nicht Cäcillia.

U ziet al de overeenkomst: vernoemd naar ! Dus in de eredienst op deze zondag willen wij graag de doop bedienen aan Deborah Cäcillia.

Ik kijk er naar uit, want het blijft een wonder om Gods grote naam met die van kleine mensen te noemen en om te horen en zien dat hij zich verbindt met ons.

Het thema voor de dienst is:  De beste vader.

 

Liturgie:

DIENST VAN VOORBEREIDING

Voorbereidend orgelspel

Lied van voorbereiding:
Wees stil voor het aangezicht van God (HH 667)

Verstilling

Aanvangspsalm: (N.B. gemeente gaat staan!!!)
Psalm 133

Bemoediging en groet

Klein Gloria

Gebeden

DIENST VAN HET WOORD

* KND
De kinderen gaan meteen naar de nevendienst. De uitleg wordt gedaan bij de doop.

Zingen: Lied 344 (samenzang met orgel)

Schriftlezing(en) (NBV)
- Lucas 15: 1-3 en 11-32

Antwoordlied: Lied 338b

Verkondiging n.a.v. thema: De beste vader

Muzikale Meditatie Psalm 103

Zingen: Lied 348 vs. 1, 2, 3, 4 en 5

Presentatie

Doopgebed

Geloofsbelijdenis

Geloften gemeeter

Geloften van de ouders

 De kinderen van de KND wordt gevraagd naar voren te komen. Voorganger legt de doop uit.

Doopbediening

Zingen: Lied 348 vs. 6 en 9

Overhandiging doopkaars.

Schrijven naam in doopregister

Verwelkoming in Gemeente

Zingen: Ik wens jou (Trinity - solo Emmely, begeleid door Mirjam, Vincent en Stefan)

Collecte: Inzameling van de gaven, diaken haalt de schaal

Pastorale mededelingen

Gebeden
- stil gebed
- Onze Vader

Zingen: Lied 416

Wegzending & Zegen
Amen (1x)