Kerkdienst

zondag 10 november 2019
Aanvang: 10:00 uur
Dienst: Kerkdienst
Voorganger: Ds. Piet van Die
Locatie: De Morgenster

Collectebestemming: Kerk, Solidariteitskas,

Downloaden

Bedachtzaam

Wijsheid – je kunt het niet meten. Intelligentie wel. Je kunt zeggen: ‘Ik heb een IQ van 120.’ Maar hoe meet je wijsheid? Er is geen ‘WQ’. Wat is wijsheid eigenlijk? En hoe komt het dat iemand met een hoog IQ soms gespeend is van alle wijsheid en een laaggeschoold persoon erg wijs kan zijn?

We gaan deze zondag op zoek naar wijsheid. We gaan in de leer bij Prediker, het wijsheidsboek bij uitstek. We stuiten op vreemde woorden: ‘Wees niet al te rechtvaardig’. Wat? Niet al te rechtvaardig?! Wat is dat voor wijsheid?

Piet van Die.

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de grote zaal, met koffie, thee, fris én lekkers.

Liturgie:

Organist: Arie de Bruijn
m.m.v.: Debra de Lange
Lector: Cootje van der Zwaan

Er is kinderdienst voor de groepen 1 t/m 8

VOORBEREIDING

 • Welkomstwoord
 • Stilte voor persoonlijke voorbereiding
 • Lied van inkeer: Lied 277
 • Bemoediging en groet
  v.: Van God is de aarde,
  g.: de wereld en al haar bewoners.
  v.: Zie hoe goed en hoe kostbaar is het
  g.: als mensen in eendracht samen leven.
  v.: Goedheid en trouw ontmoeten elkaar,
  g.: gerechtigheid en vrede gaan hand in hand.
  v.: De Heer zij met u
  g.: ook met u zij de Heer
 • Aanvangslied: Lied 273: 1 en 2
 • Over de dienst

ROND HET WOORD

 • Gesprek met de kinderen
 • Zingen: Lied 784
 • Gebed van de zondag
 • Loflied: Lied 117a
 • Lezing: Prediker 7, 15-23
 • Zingen: Lied 325
 • Uitleg en verkondiging: Bedachtzaam
 • Meditatieve muziek
 • Zingen: Lied 849

GEBEDEN EN GAVEN

 • Inzameling van de gaven, bestemd voor de kerk
 • Pastorale mededelingen
 • Gebeden   v.:    ….zo bidden en zingen wij: (lied 368j)
 • Stil gebed – Onze Vader
 • Slotlied: Lied 412: 1 en 3
 • Zegen
 • Bij de uitgang worden uw gaven gevraagd voor de solidariteitskas
 • Orgelspel