Kerkdienst

zondag 17 november 2019
Aanvang: 10:00 uur
Dienst: Kerkdienst
Voorganger: Ds. Birke Rapp
Locatie: De Morgenster

Collectebestemming: Jeugdwerk, Kerk,

Downloaden

FEEST

Eens in de twee jaar wordt er in de PKN-kerken een Kerk & Schooldienst gehouden. Vandaag vieren wij die in De Morgenster met de kinderen (en hun ouders) van de Prins Constantijnschool. De kinderen zijn al een week lang bezig geweest met feestverhalen uit de Bijbel en zijn ook op bezoek geweest in De Morgenster om kennis te maken met de kerkelijke tradities en het gebouw. Hier kun je wel een feestje vieren, zeker als de kinderen hun eigen inbreng in de dienst hebben. We doen dat vandaag met het verhaal van de Verloren Zoon. Ook daar is sprake van een groot feest dat de vader voor zijn zoon geeft. Maar het is pas feest als iedereen er is en meedoet!

Birke Rapp.
Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de grote zaal, met koffie, thee, fris én lekkers.
 

Liturgie:

 

Muziek: Creative
Lector: Louis Lodder
Er is geen kindernevendienst

Thema: FEEST

VOORBEREIDING

 • Welkomstwoord
 • Stilte voor persoonlijke voorbereiding
 • Lied van inkeer: Lied 277
 • Bemoediging en groet
  v.: Van God is de aarde,
  g.: de wereld en al haar bewoners.
  v.: Zie hoe goed en hoe kostbaar is het
  g.: als mensen in eendracht samen leven.
  v.: Goedheid en trouw ontmoeten elkaar,
  g.: gerechtigheid en vrede gaan hand in hand.
  v.: De Heer zij met u
  g.: ook met u zij de Heer
 • Over de dienst
 • Gebed om ontferming (samen met de kinderen)
 • Loflied: Kom laat ons zingen vandaag (Opwekking 142)

ROND HET WOORD

 • Gebed van de zondag
 • Zingen: Spring in de lucht (Opwekking 108)
 • Lezing: Het verhaal van de verloren zoon met beelden uit de Kijkbijbel van Kees de Korte
 • Zingen: Het is pas feest als iedereen er is

Een vrouw kijkt naar haar ketting
en zij telt en telt en telt.
Zij is een muntje kwijt
en zij gaat zoeken naar dat geld.
Munt waar ben je / lig je verloren in een hoek?
Geloof me dat ik altijd naar je zoek.

Refrein:

Kwijt, verloren, weg, gemis.
Feest, feest, feest,
Het is pas feest als iedereen er is.

Een herder zorgt voor schapen
en hij telt en telt en telt.
Hij is er eentje kwijt
en hij gaat zoeken op het veld.
Schaap, waar ben je / loop je verloren in de wind?
Ik zoek je net zo lang tot ik je vind.     Refrein

Een vader heeft twee zonen
maar de jongste is er niet.
Hij blijft geduldig wachten
in zijn hart voelt hij verdriet.
Zoon, waar ben je / zit je verloren ver van huis?
Je bent voor altijd welkom bij ons thuis.     Refrein

 • Hoe gaat het verhaal verder? Gesprek met de oudste en de jongste zoon
 • Korte overweging over het feest van God
 • Zingen: Welkom thuis (Luisterlied)

Een vader had twee zonen en de jongste zei
ik wil graag mijn erfenis, geef maar vast aan mij.
Hij trok met al zijn geld de wijde wereld in
want hij had het thuis niet meer naar zijn zin.
Hij leefde erop los maar na verloop van tijd
had 'ie al z'n geld verkwist en was 'ie alles kwijt.

Tot overmaat van ramp kwam er een hongersnood
en zo belandde hij uiteindelijk in de goot.
Hij werd een varkenshoeder, het ergste dat bestond
stierf bijna van de honger, 't was echt niet meer gezond
En toen dacht hij: bij vader thuis is het leven goed
zelfs de knechten leven daar in grote overvloed

Ga naar huis, ga naar huis
je vader wacht op jou
daar zul je pas gelukkig zijn
kom op ga nu maar gauw
ga naar huis, ga naar huis
en wacht nou niet te lang
of ga jij toch gewoon je eigen gang

Ik zal hem zeggen: vader, ik meen het echt oprecht
ik ben niet waard uw zoon te zijn, neem mij aan als knecht. Het spijt me wat ik God en u heb aangedaan!
En zo is de jongen op weg naar huis gegaan
zijn vader zag hem komen en had met hem te doen,
hij vloog hem om de hals en gaf hem een dikke zoen.

Welkom thuis, welkom thuis
wat fijn dat je er bent
we kunnen ons geluk niet op
't is echt een 'happy end'
welkom thuis, welkom thuis
we vieren nu dit feest
want je bent terug van weggeweest

De oudste zoon werd kwaad en vroeg:
Hé, pa, wat is dit nou
ik werk al jarenlang voor u en help u altijd trouw?!

Ik was nooit ongehoorzaam, deed altijd wat u zei
maar u vierde nooit zo’n vrolijk feest voor mij.
Zijn vader zei: Maar wij zijn altijd bij elkaar
van alles wat ik heb ben ook jij de eigenaar.
Je broer is weer terug en het is toch logisch dat
het daarom feest is want hij is weer op het rechte pad.

Welkom thuis, welkom thuis
wat fijn dat je er bent
het is een feest voor iedereen
dus maak het maar bekend
welkom thuis, welkom thuis
het is voor jou en mij
we nodigen je uit dus kom erbij (2x)

GEBEDEN EN GAVEN

 • Pastorale mededelingen
 • Gebeden    v.:  ….zo bidden en zingen wij: Daar waar liefde woont en vrede, daar waar liefde woont, daar is God met ons.
 • Stil gebed
 • Gezongen Onze Vader: Lied 371
 • Inzameling van de gaven, bestemd voor Jeugdwerk
 • Slotlied: Ik wens jou (Trinity)

Ik wens jou een dak boven je hoofd,
dat je huis een thuis zal zijn, je tafel vol met brood
dat je rustig slapen kunt, de hele nacht
dat de liefde van je leven op je wacht.

Ik wens jou genoeg om door te gaan
dat je rijkdom vindt, door ook van weinig te bestaan.
Ik wens jou volle dagen toe / en vrije tijd
met kind'ren om je heen / tot aan het eind.

Refrein:
Een muur voor de wind,
een vuur voor de kou,
een jas voor de regen
en een vriend dichtbij jou (2x)

Ik wens jou vrede toe met wie je bent,
dat je lacht en huilt met al de mensen / die je kent.
Dat de liefde aan je hart vervulling geeft
in elk van de seizoenen dat je leeft. Refrein

Ik bescherm je voor de wind en vind voor jou een schuilplaats. / In de nacht maak ik een vuur, want dan word jij niet bang. / In het donker loop ik naast je als een trouwe engel.
Ik ben hier, wij gaan samen, heel je leven lang. (2x)

Refrein (2x)

 • Zegen
 • Bij de uitgang worden uw gaven gevraagd voor de kerk
 • Orgelspel