Kerkdienst

zondag 01 december 2019
Aanvang: 10:00 uur
Dienst: 1e Advent
Voorganger: Ds. Piet van Die
Locatie: De Morgenster

Collectebestemming: Kerk, Solidariteitskas,

Downloaden

Wie maakt het licht?

We lezen deze adventtijd uit het boek Micha. Het thema van het bijbehorende project is Geef licht!

Als we uit Micha lezen, merken we dat het niet zomaar licht is. Dat zouden we wel willen: om de donkerheid heen zo snel mogelijk naar het licht. Maar net zoals je verdriet moet doorleven, moet je ook de donkerheid onder ogen zien. Wonderlijk genoeg kom je dat besef vaak eerder tegen buiten de kerk, bijvoorbeeld in de popmuziek. Ik zal daar een voorbeeld van laten zien. Ook Micha weet dat je het donker niet zomaar kunt negeren. Het thema: Wie maakt het licht?

Piet van Die.

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de grote zaal, met koffie, thee, fris én lekkers.

Organist:     Arie de Bruijn
m.m.v.:         André Vogel (piano)
Lector:         Ilse Joan van Engelen

Er is kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 8

VOORBEREIDING

 • Welkomstwoord
 • Het aansteken van de 1e adventskaars door Sarah Verhagen
 • Gedichtje, gelezen door Madelief Heijkoop:

  Het is donker om ons heen,
  maar kijk, het duurt maar even.
  Het eerste kaarsje mag nu aan:
  het teken van het leven
   
 • Stilte voor persoonlijke voorbereiding
 • Lied van inkeer: Lied 458
 • Bemoediging en groet

  v.:   Onze hulp is in de naam van de HEER
  g.:   die was, die is, die komt
  v.:   Wij wachten op u, God, op uw komst,
         op u zelf, op uw licht dat verheldering brengt,
         op uw woord dat alles verandert.
  g.:   maak ons gevoelig en opmerkzaam,
         wakker ons verlangen aan,
         zet ons in vuur en vlam

  v.:   Dat wij weerspreken alles wat het licht van uw liefde dooft en doodzwijgt.
  g.:   Amen
 • Aanvangslied: Lied 442
 • Over de dienst
 • Gebed om ontferming  zo bidden en zingen wij:
  lied 301f; voorzang door vrouwen
  v.: … door Jezus Christus onze Heer.
  g.: Amen.

ROND HET WOORD

Projectlied (met piano)

 • Gesprek met de kinderen – Project ‘Geef licht!’
 • In het donker van de nacht
  zingt de hemel mensen voor.
  Zie het licht en geeft het door.
  Zo geeft God je levenskracht.

  Refrein:
  Geef licht, geef licht! Je krijgt het gratis,
  niet voor niets. Zorg dat iedereen het ziet.

  Micha is profeet van God
  en hij zegt: ‘Zo kan het niet!
  Jullie doen elkaar verdriet.
  Zo maak je de stad kapot’.

  Refrein
   
 • Gebed van de zondag
 • Lezing: Micha 6, 1-8
 • Zingen: Lied 992
 • Uitleg en verkondiging: Wie maakt het licht?
 • Meditatieve pianomuziek: Albinoni - Adagio
 • Zingen: Lied 433

GEBEDEN EN GAVEN

 • Pastorale mededelingen
 • Gebeden    v.:  ….zo bidden en zingen wij: (lied 367k)
 • Stil gebed – Onze Vader
 • Inzameling van de gaven, bestemd voor de kerk
 • Slotlied: Lied 463: 1,2,3,7 en 8
 • Zegen
 • Bij de uitgang worden uw gaven gevraagd voor de solidariteitskas
 • Orgelspel