Kerkdienst

zondag 10 november 2019
Aanvang: 10:00 uur
Dienst: Kerkdienst
Voorganger: Ds. Johan Duijster
Locatie: Bethlehemkerk

Collectebestemming: Diaconie, Kerkrentmeesters,

Downloaden

God bouwt een feestje

Eén keer in de twee jaar is er een themaweek in het kader van Kerk & School. Het thema is FEEST!

In de week voorafgaande aan deze dienst zijn de kinderen van de Florisschool in de Bethlehemkerk geweest. Daar hebben zij kennisgemaakt met de feesten die de Kerk van Jezus Christus jaarlijks viert. Met de eredienst sluiten we de themaweek af. Er zullen veel kinderen met hun familie in de kerk zijn. Dat is al een feest op zich. We luisteren naar de gelijkenis van de Verloren Zoon en lezen daar dat de vader een groot feest geeft wanneer zijn zoon eindelijk weer thuiskomt. Het thema voor deze dienst is: God bouwt een feest(je).

Een combo zal de liederen begeleiden en de feestvreugde verhogen.

Hartelijk welkom in deze eredienst.

Liturgie

logo BKBETHLEHEMKERK               

PAPENDRECHT

ZONDAG 10 NOVEMBER 2019

 

 

 

 

THEMA: “God bouwt een feest(je)

 

Welkom in de Bethlehemkerk. Wij zijn blij u vandaag te mogen begroeten en ontmoeten in deze eredienst. In het bijzonder allen die hier vandaag voor het eerst zijn. Wanneer u meer informatie wilt, aarzel niet om even iemand aan te spreken.

 

Voorganger :      ds. Johan Duijster

Band:                Combo

Organist:           Hans van Blijderveen  

KND:                 Nb. Er is géén kindernevendienst          

 

Welkom

 

Openingslied: Laat het feest zijn in de huizen (Opw. 533)

 

Stilte
 

 

Aanvangspsalm: Psalm 33 vs. 1 (Nieuwe Psalmberijming)

 

Bemoediging en groet

 

 

Gebeden

 

Zingen: Wij vieren feest

 

Schriftlezing: De verloren zoon

 

Zingen: Koningskind

 

 

Uitleg - God bouwt een feest(je)

 

Zingen: Gefeliciteerd (Elly en Rikkert)

 

Collecte: Inzameling van de gaven (collectanten, samen met een aantal kinderen?)

 

Gebeden (afgesloten met Onze Vader)

 

Slotlied ~ Kom op het feest

 

 

Zegen