Kerkdienst

zondag 17 november 2019
Aanvang: 10:00 uur
Dienst: Kerkdienst
Voorganger: Ds. Johan Duijster
Locatie: Bethlehemkerk

Collectebestemming: Kerkrentmeesters, Diaconie,

Downloaden

Het staat in de sterren geschreven

logo BK

Tijdens de eredienst van zondag de 17e wordt er ruimte gegeven aan een van de kleine profeten. Temeer ook, omdat uit de reacties van kerkgangers naar voren komt, dat door deze profeten aan het woord te laten, wij ook weer verrassend worden aangesproken. Deze keer is Amos aan het woord. Amos 5 wordt gelezen.

Hartelijk welkom in deze eredienst

Johan Duijster

 

BETHLEHEMKERK               

PAPENDRECHT

ZONDAG 17 NOVEMBER 2019

 

 

Het staat in de sterren geschreven

 

Welkom in de Bethlehemkerk. Wij zijn blij u vandaag in en rondom de eredienst te mogen begroeten en ontmoeten. In het bijzonder heten wij allen welkom die hier vandaag voor het eerst of er sinds lange tijd weer zijn. Wanneer u meer informatie wilt, aarzel niet om even iemand aan te spreken.

 

Voorganger: ds. Johan Duijster

Organist: Hans van Blijderveen    

Lector: Liesbeth Batenburg

Solist(e): Dorothea van de Minkelis                                                              

KND: groep 1 t/m 8    

 

DIENST VAN VOORBEREIDING

 

Voorbereidend orgelspel

 

Lied van voorbereiding: Lied 919 vs. 1 en 2

 

Verstilling

 

 

Overdracht aan predikant door ovd

 

Aanvangspsalm: (N.B. gemeente gaat staan!!!)

Psalm 100

 

Bemoediging en groet

 

 

Klein Gloria ~ Lied 195

 

Welkom en inleiding op de dienst

 

 

Gebed

  • Zingen: Psalm 51 vs. 1

 

Genadeverkondiging

 

 

Aanmoediging tot leven

Antwoordlied: Psalm 51b

 

DIENST VAN HET WOORD

 

Gebed bij de dienst van het Woord

* KND

        De kinderen wordt gevraagd naar voren te komen

        Uitleg mbt hetgeen bij KND op programma staat

 

Zingen: Eén ding weet ik zeker (met filmpje YouTube)

 

        Kinderen onder naspel naar nevendienst

 

Schriftlezing(en)

  • Micha 5: 1-13

Johannes 8: 1-11

Antwoordlied: Lied 338b

 

Verkondiging met thema: Het staat in de sterren geschreven

 

Muzikaal meditatief

Zingen: Lied 919 vs. 3 en 4

Collecte: Inzameling van de gaven, diaken haalt de schaal, kinderen komen terug uit de nevendienst.

 

DIENST VAN DE GEBEDEN

 

Pastorale mededelingen

 

Gebeden ~

         danken over de gaven

        voorbede

        stil gebed

        Onze Vader

 

Mededelingen

Slotlied - Lied 940

 

Wegzending en Zegen

 

Amen (1x)

 

Uitleidend orgelspel