Kerkdienst

zondag 24 november 2019
Aanvang: 10:00 uur
Dienst: Laatste zondag kerkelijk jaar
Voorganger: Ds. Johan Duijster en ds. Henk Talsma
Locatie: Bethlehemkerk

Collectebestemming: Diaconie, KRM-raam liturgisch centrum, Onderhoud kerkelijke gebouwen,

Downloaden

Wij en de mensen van vooruit !

De eredienst op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar is altijd een dienst met een bijzonder karakter. We balanceren op de grens van tijd en eeuwigheid. Daarbij kijken we terug. Staan we stil en zijn we stil. En in de stilte noemen we de namen. Van mensen van voorbij. Zo wordt het vaak gezegd. Maar dat staat niet in het juiste perspectief. Wij noemen de namen van mensen van vooruit! We kijken daarom niet alleen terug, maar ook vooruit. We lezen uit het Lucas-evangelie hoofdstuk 20:27-40.

Thema daarbij is: Wij en de mensen van vooruit!  

Hartelijk welkom in de eredienst.

Henk Talsma en Johan Duijster.

Liturgie:

 

Wij en de mensen van vooruit

 

Voorgangers:      ds. Henk Talsma en ds. Johan Duijster

 

Organist:          André de Jager

KND:                 1-8

 

DIENST VAN VOORBEREIDING

 

  • Gemeente komt in stilte de kerkzaal binnen

09.55 Aanvang dienst met prelude op openingslied

Lied van voorbereiding: Lied 287 vs. 1 en 4

Verstilling

Overdracht aan predikant door ovd

Aanvangspsalm: (N.B. gemeente gaat staan!!!)

Psalm 68 vs. 1

Bemoediging en groet

Klein Gloria ~ Lied 195 (orgel)

 

Welkom en evt. korte inleiding op thema

 

Zingen: Psalm 90 vs. 1, 3 en 7

 

Gebed om ontferming en bij de dienst van het Woord

 

vg: Daarom bidden wij U (3x):

Gemeente zingt:  Kyrieëlesion

DIENST VAN HET WOORD

* KND

        De kinderen wordt gevraagd naar voren te komen

        Uitleg mbt hetgeen bij KND op programma staat (principe)

 

Zingen: Wij gaan voor even uit elkaar

              Kinderen onder naspel naar nevendienst

 

Schriftlezing(en) (NBV)

Lucas 20: 27-40

 

Antwoordlied: Lied 513

Verkondiging n.a.v. tekst/ thema: ‘Wij en de mensen van vooruit'

 

 

  • Muzikale meditatie (door ds. Henk Talsma)

Antwoordlied: Lied 90a vs. 1, 3, 5 en 6

 

Collecte: Inzameling van de gaven, diaken haalt de schaal, kinderen komen terug uit de nevendienst

 

 

(ds. Talsma neemt over vanachter de liturgische tafel)

 

Pastorale mededelingen

 

Voorbeden (NB.: geen stil gebed en Onze Vader)

 

Herdenking overledenen afgelopen kerkelijk jaar. (alleen voor ds. Talsma)

    • Inleidende woorden

 

De dood van geliefden schokt ons en doet ons stilstaan bij wat leven is. Zeker wanneer het geliefden betreft in de bloei van hun leven, kunnen we maar moeilijk zin geven aan sterven en dood.

Als geliefden sterven wordt ons gevoel voor rechtvaardigheid soms geweld aan gedaan.

Waarom moest dit gebeuren?

Waaraan hebben we dit verdiend?

Wat heeft God hiermee te maken?

Hoe kan Hij dit toelaten?

Wat heeft het leven nu nog voor zin?

Hoe moet het verder?

Bij wie kan ik met mijn verlies terecht?

Wat en / of wie is er na de dood?

De dood van een geliefd mens vergroot onze onmacht en eenzaamheid. Voor velen heeft de dood het laatste woord. Dat maakt hen angstig. Anderen vermoeden dat de dood niet het laatste woord kan hebben in het leven. Zij leven van hoop. Het kan toch niet allemaal voor niets geweest zijn: alle liefde, alle vreugde, alle moeite, alle leed, al het goede, alle moeilijkheden, alle hoop, alle verlangen. Alle geloof.

Wij geloven in en vertrouwen op het Woord van Jezus Christus: ‚Ik ben de opstanding en het leven. Wie in Mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven.

Daarom brengen wij de namen in gedachtenis 

Voor God en elkaar              

van de leden van onze gemeente

die dit jaar gestorven zijn.

Wij gedenken hen met eerbied,

mensen die ons zijn voorgegaan                  

en met wie wij verbonden blijven

in de gemeenschap der heiligen.

Wij gedenken hen

in het licht van de opstanding

van Jezus Christus, onze Heer,

totdat Hij komt!”

Zo noemen wij hun namen…

 

-   Noemen van de namen

(na de helft van de namen volgt gedicht door Suzan Huibers)

Gedicht: ‘Als jouw naam klinkt’

 

  • Tweede deel van het noemen van de namen
  • Lied ter nagedachtenis

 

Zingen: Lied 730

 

GEBEDEN ~ In stilte bidden wij

 

 

  • stil gebed
  • Onze Vader

 

Amen

 

 

Mededelingen

 

Zingen: Lied 444

 

Zegen

 

Amen (1x)