Kerkdienst

zondag 01 december 2019
Aanvang: 10:00 uur
Dienst: 1e Advent
Voorganger: Ds. Johan Duijster
Locatie: Bethlehemkerk

Collectebestemming: KRM project, Diaconie, Onderhoud kerkelijke gebouwen,

Downloaden

Het volk van de Heer

Eerste Advent. Ik heb er weer naar uitgekeken om ons via de adventszondagen opnieuw voor te bereiden op de kerstfeestviering. Hoe ouder ik word, des te meer realiseer ik mij het belang van het Kind dat geboren wordt in Bethlehem. Een gebeuren dat wereldwijd gevierd wordt, maar tegelijkertijd een gebeuren dat alleen maar wereldwijd gevierd kan worden, omdat er ooit één schaap over de dam ging en velen dat schaap zijn gaan volgen. Maar als het aan ons had gelegen, was het nooit zover gekomen. We lezen onder andere Micha 2:6-13. Thema bij de dienst is: Het volk van de Heer. Daarmee sluiten we aan bij en volgen we gedurende Advent het thema van de kindernevendienst en de daarbij behorende lezingen.

Hartelijk welkom in de eredienst.

Johan Duijster.

Eerste Advent. Ik heb er weer naar uitgekeken om ons via de adventszondagen opnieuw voor te bereiden op de kerstfeestviering. Hoe ouder ik word, des te meer realiseer ik mij het belang van het Kind dat geboren wordt in Bethlehem. Een gebeuren dat wereldwijd gevierd wordt, maar tegelijkertijd een gebeuren dat alleen maar wereldwijd gevierd kan worden, omdat er ooit één schaap over de dam ging en velen dat schaap zijn gaan volgen. Maar als het aan ons had gelegen, was het nooit zover gekomen. We lezen onder andere Micha 2:6-13. Thema bij de dienst is: Het volk van de Heer. Daarmee sluiten we aan bij en volgen we gedurende Advent het thema van de kindernevendienst en de daarbij behorende lezingen.

Hartelijk welkom in de eredienst.

Johan Duijster.

 

Liturgie:

BETHLEHEMKERK               

PAPENDRECHT

ZONDAG 1 DECEMBER 2019

 

 

Het volk van de HEER

 

 

Voorganger: ds. Johan Duijster

Organist: André de Jager     

Lector: Danny Nispeling                                                             

KND: groep 1 t/m 8    

 

DIENST VAN VOORBEREIDING

 

Voorbereidend orgelspel

 

Lied van voorbereiding: Lied 444 vs. 1, 3 en 4

 

Verstilling

 

Overdracht aan predikant door ovd

 

Aanvangspsalm: (N.B. gemeente gaat staan!!!)

Psalm 72 vs. 1 en 4 (samenzang met orgel)

 

Bemoediging en groet

 

(i.v.m. Adventstijd geen Klein Gloria)

 

Welkom en inleiding op de dienst

 

Gebed:

 

Zingen: Lied 463

 

Geloofsbelijdenis

 

Antwoordlied: Lied 920

 

DIENST VAN HET WOORD

 

Gebed bij de dienst van het Woord

 

* KND

        De kinderen wordt gevraagd naar voren te komen

        Uitleg mbt hetgeen bij KND op programma staat

 

Zingen: Projectlied (melodie: Stille nacht, heilige nacht)

Stille nacht, heilige nacht

In het duister zonder kracht

Juist als alles verloren lijkt

Klinkt een stem die vol liefde blijkt

God brengt licht in de nacht,

God brengt licht in de nacht.

 

        Kinderen onder naspel naar nevendienst

 

Schriftlezing(en)

  • Micha 2
  • Matteüs 23: 34-35

 

Antwoordlied: Lied 305 vs 1

 

Verkondiging met thema: Het volk van de HEER

 

 

 

Muzikaal meditatief

 

Zingen: HH 122 vs. 1, 2 en 3

 

Collecte: Inzameling van de gaven, diaken haalt de schaal, kinderen komen terug uit de nevendienst.

 

DIENST VAN DE GEBEDEN

 

Pastorale mededelingen

 

Gebeden

         danken over de gaven

        voorbede

        stil gebed

        Onze Vader

 

Mededelingen

 

Slotlied - HH 145 (wisselzang)

 

Wegzending en Zegen

Amen (1x)

 

Uitleidend orgelspel