Kerkdienst

zondag 22 december 2019
Aanvang: 10:00 uur
Dienst: 4e Advent
Voorganger: Ds. Johan Duijster
Locatie: Bethlehemkerk

Collectebestemming: Diaconie, KRM project,

Downloaden

Het kleinste licht is sterker dan de donkerste nacht

Vierde Advent. Met de profeet Micha geraken we zo langzamerhand te Bethlehem, en dat in de Bethlehemkerk! Het wordt lichter om ons heen. Al lijkt het daar niet op. Het heeft er zelfs de schijn niet van. Tenminste, niet als we ons de les laten lezen door Micha 7:1-7. Maar misschien moeten we toch maar proberen te luisteren. Want zelfs een piepklein licht in het volslagen duister valt meer op dan het duister zelf.

Hartelijk welkom in deze dienst.

logo BKBETHLEHEMKERK               

PAPENDRECHT

ZONDAG 22 DECEMBER 2019

 

 

het kleinste licht is sterker dan de donkerste nacht

 

Welkom in de Bethlehemkerk. Wij zijn blij u vandaag in en rondom de eredienst te mogen begroeten en ontmoeten. In het bijzonder heten wij allen welkom die hier vandaag voor het eerst of er sinds lange tijd weer zijn. Wanneer u meer informatie wilt, aarzel niet om even iemand aan te spreken.

 

Voorganger: ds. Johan Duijster

Organist: André de Jager

Solist: Leo Kooijman (euphonium)

Lector: Ruben Boogaard                                                             

KND: groep 1 t/m 8    

 

DIENST VAN VOORBEREIDING

 

Voorbereidend orgelspel

 

Lied van voorbereiding

Lied 157a vs. 1 en 3

 

Verstilling

 

Overdracht aan predikant door ovd

 

Aanvangspsalm: (N.B. gemeente gaat staan!!!)

Psalm 43 vs. 3 en 5

 

Bemoediging en groet

 

Welkom en inleiding op de dienst

 

Gebed

        - Lied 466 (wisselzang - vs. 1 A; 2 M; 3 V; 4 A; 5 V; 6 M; 7 A)

 

Genadeverkondiging - n.a.v. Micha 7

 

Aanmoediging tot leven

 

Zingen: Licht in de nacht (OtH 76)

 

DIENST VAN HET WOORD

 

Gebed bij de dienst van het Woord

 

* KND

        De kinderen wordt gevraagd naar voren te komen

        Uitleg mbt hetgeen bij KND op programma staat

 

Zingen: Projectlied

Stille nacht, heilige nacht,

Hoor een stem, fluisterzacht,

Gods belofte zal worden vervuld

Door een baby, in doeken gehuld

Licht der wereld, vol liefde

Kind dat de wereld verlicht

 

        Kinderen onder naspel naar nevendienst

 

Schriftlezing(en)

  • Micha 7: 1-7
  • Lucas 1: 46-55

 

Antwoordlied: Taizé lied

Laudate Dominum.

Laudate Dominum.

Omnes! Gentes!

Alleluia!

 

Sing, praise and bless the Lord.

Sing, praise and bless the Lord.

Peoples! Nations!

Alleluia!

 

Verkondiging met thema: het kleinste licht is sterker dan de donkerste nacht

 

Muzikaal meditatief

 

Zingen: Come Thou Long Expected Jesus (Charles Wesley - 1744)

Come, Thou long expected Jesus

Born to set Thy people free;

From our fears and sins release us,

Let us find our rest in Thee.

Israel's strength and consolation,

Hope of all the earth Thou art;

Dear desire of every nation,

Joy of every longing heart.

 

Born Thy people to deliver,

Born a child and yet a King,

Born to reign in us forever,

Now Thy gracious kingdom bring.

By Thine own eternal Spirit

Rule in all our hearts alone;

By Thine all sufficient merit,

Raise us to Thy glorious throne.

 

By Thine all sufficient merit,

Raise us to Thy glorious throne

 

Collecte: Inzameling van de gaven, diaken haalt de schaal, kinderen komen terug uit de nevendienst.

 

DIENST VAN DE GEBEDEN

 

Pastorale mededelingen

 

Gebeden ~

         danken over de gaven

        voorbede

        stil gebed

        Onze Vader

 

Mededelingen

 

Slotlied - Al wie dolend in het donker (HH 122)

 

Wegzending en Zegen

Amen (1x)

 

Uitleidend orgelspel