Kerkdienst

zondag 19 januari 2020
Aanvang: 19:00 uur
Dienst: Eenheid van de kerken
Voorganger: Ds. Piet van Die
Locatie: De Morgenster

Collectebestemming: Oecumene (plaatselijk),

Downloaden

Zij waren buitengewoon vriendelijk voor ons.

Elk jaar komen we als geloofsgemeenschappen van Papendrecht bij elkaar voor de Week van gebed voor de eenheid. Elke dag is er dan iets te doen in een van de kerkgebouwen. De week wordt begonnen in deze dienst waarin vertegenwoordigers van de kerken voorgaan. Ik mag de overdenking doen. Die gaat over het landelijk thema dat werd aangereikt: Zij waren buitengewoon vriendelijk voor ons. Die woorden komen uit het bijbelgedeelte dat vertelt over de schipbreuk van Paulus op Malta (Handelingen 27 en 28). De mensen van Malta waren geen christenen, maar in hun vriendelijkheid merkte Paulus de liefde van Christus.

Piet van Die.