Kerkdienst

zondag 13 oktober 2019
Aanvang: 10:00 uur
Dienst: Kerkdienst
Voorganger: Ds. Henk Talsma
Locatie: Bethlehemkerk

Collectebestemming: ZWO Wereldvoedseldag, Kerkrentmeesters, Onderhoud kerkelijke gebouwen,

Downloaden

Gods goede aarde

In Oost-Europa kent de christelijke kerk een traditie: Eén van de zondagen in het najaar wordt gevierd als ‘de zondag van de schepping’. Wij kennen dat niet zo.  Maar het leek me een mooi idee om er een keer aandacht aan te  besteden, aan aarde en klimaat.  En vooral wil ik daarbij naar onszelf kijken. Hoe gaan wij om met de schepping? Wat is ons gedrag ten opzichte van het milieu en klimaat? Geen actiepreek voor milieudefensie, geen klimaatdrammerij. Maar ik geloof wel dat God ons richting wijst. Om – meer dan ooit- ook voor Gods goede aarde het beste te zoeken. Dit vraagt van ons om “aandachtig” naar onze leefomgeving te kijken. Meer hierover zondag.

Ds Henk Talsma

Liturgie:

Bethlehemkerk Papendrecht. Zondag 13 oktober 2019 10.00

Voorganger: Ds. H. Talsma, organist: Andre de Jager , Lector:Suzan Huibers; Trombone: Beat Maurer Thema : GODS GOEDE AARDE

 

 

               

Voor de dienst zingen: Gz. 488A (LvdK1973)

 

 

 

 

 

Verstilling

Zingen: Psalm 8:1,3,5

Onze hulp – Groet

Klein Gloria NLB 195

Gebed van toenadering/ Schuldbelijdenis en Genadeverkondiging

Aanmoediging tot leven

 

Lied van Gloria: Ps. 119:40,66

 

Gebed om de opening van het Woord

De kinderen van de kindernevendienst komen naar voren.

Gesprekje met de kinderen.

Zingen: EL 43: Zorgt ook voor mij.

Schriftlezing: Leviticus 25:3-5, 10

Schriftlezing: Mat. 6: 24-34

Zingen: EL 58

 Verkondiging GODS GOEDE AARDE

Muzikale meditatie

Zingen: Gz. 479 (LvdK1973)

Collecte

Past. mededelingen

Gebed- stil gebed - onze Vader

Zingen: Ps. 98:3,4

Zegen met gezongen ‘Amen’