Kerkdienst

zondag 19 januari 2020
Aanvang: 10:00 uur
Dienst: Eenheid van de kerken
Voorganger: Ds. Johan Duijster
Locatie: Bethlehemkerk

Collectebestemming: Kerkrentmeesters, Diaconie BK, Onderhoud kerkelijke gebouwen,

Downloaden

Een overvloed aan tekort.

Op deze tweede zondag na Epifanie (de verschijning van de Heer) staan we stil bij het eerste wonder dat Jezus doet als hij met zijn heilswerk begonnen is. We lezen Jeremia 14:1-10 en Johannes 2:1-11. De ‘trigger’ in beide lezingen is de spanning tussen tekort en overvloed. Met diezelfde spanning hebben we te ‘dealen’ in ons (geloofs)leven. Hoe ervaren we het? Is het een heen en weer geslingerd worden tussen het een en het ander? Gaan we van overvloed naar tekort? Of is het andersom? Het thema is: Een overvloed aan tekort.  

Liturgie:

Thema: “een overvloed aan tekort”

Welkom in de Bethlehemkerk. Wij zijn blij u vandaag in en rondom de eredienst te mogen begroeten en ontmoeten. In het bijzonder heten wij allen welkom die hier vandaag voor het eerst of er sinds lange tijd weer zijn. Wanneer u meer informatie wilt, aarzel niet om even iemand aan te spreken.

Voorganger: ds. Johan Duijster
Organist: Robert van Eijl
Muziekgroep: Broodhuis    
Lector: Ruben Boogaard                                
KND: groep 1 t/m 8    

DIENST VAN VOORBEREIDING

Voorbereidend orgelspel

Lied van voorbereiding - met Broodhuis: Lied 84a

Verstilling

Overdracht aan predikant door ovd

Aanvangspsalm: (gemeente blijft zitten): Psalm 66 vs. 3 en 5

Klein Gloria: Lied 195 - gemeente gaat staan (samenzang met orgel)

Welkom en inleiding op de dienst

Kyrië Gebed - na ‘zo bidden wij’ Lied 546 (HH)
Kyrie, kyrie eleison

Geloofsbelijdenis

Antwoordlied: Wij geloven (Opw. 747)

DIENST VAN HET WOORD

Gebed bij de dienst van het Woord

* KND
    De kinderen wordt gevraagd naar voren te komen
    Uitleg mbt hetgeen bij KND op programma staat

    Zingen: Kom aan boord

    Kinderen onder naspel naar nevendienst

Schriftlezing(en)
-    Jeremia 14: 1-10: De grote droogte

-    Johannes 2: 1-10   Bruiloft in Kana

Antwoordlied: Taizé lied Laudate Dominum.


Verkondiging met thema: Een overvloed aan tekort

Zingen: Breng ons samen (HH 391)  

Collecte: Inzameling van de gaven, diaken haalt de schaal, kinderen komen terug uit de nevendienst.
Tijdens de collecte zingt Broodhuis: Adonai (HH259)

DIENST VAN DE GEBEDEN

Pastorale mededelingen

Gebeden:
    danken over de gaven
    voorbede
    stil gebed
    Onze Vader

Mededelingen

Slotlied - Lied 526 vs. 1, 3 en 4

Wegzending en Zegen

Amen (1x)

Uitleidend orgelspel