Kerkdienst

zondag 23 februari 2020
Aanvang: 10:00 uur
Dienst: Kerkdienst
Voorganger: Ds. Johan Duijster
Locatie: Bethlehemkerk

Collectebestemming: Kerkrentmeesters, Diaconie, Onderhoud kerkelijke gebouwen,

Downloaden

Kun je me volgen?

Kun je me volgen?  Wij verstaan die vraag vooral figuurlijk. Kun je mijn gedachtegang volgen, bijvoorbeeld? Of: begrijp je wat ik zeg? In de Bijbel is volgen ook letterlijk. Gewoon achter iemand aan gaan, om te leren. Daarbij komt het op beide aan. Op begrijpen wat degene zegt die je volgt en doen wat degene die je volgt je voordoet. ‘Kun je me volgen?’, is het thema voor de preek op deze zondag ‘Estomihi’. Genoemd naar de 31e Psalm: Esto mihi in Deum protectorem - Wees mij de God die mij beschermt.

Een andere naam is zondag Quinqagesima - 50 dagen voor Pasen. We lezen o.a. Marcus 8:31-38.

Hartelijk welkom!

Johan Duijster.

Liturgie

PAPENDRECHT
ZONDAG 23 FEBRUARI 2020

Thema: “Kun je me volgen?”

Welkom in de Bethlehemkerk. Wij zijn blij u vandaag in en rondom de eredienst te mogen begroeten en ontmoeten. In het bijzonder heten wij allen welkom die hier vandaag voor het eerst of er sinds lange tijd weer zijn. Wanneer u meer informatie wilt, aarzel niet om even iemand aan te spreken.

Voorganger: ds. Johan Duijster
Organist: Robert van Eijl
Muziekgroep: Broodhuis    
Lector: Danny Nispeling                                
KND: groep 1 t/m 8    

DIENST VAN VOORBEREIDING

Voorbereidend orgelspel

Lied van voorbereiding - Broodhuis zingt: Thuis

Verstilling

Overdracht aan predikant door ovd

Aanvangspsalm: (gemeente gaat staan - samenzang met orgel)
Psalm 31 vs. 1 en 6

Bemoediging en groet

Klein Gloria ~ Lied 195 - gemeente gaat staan (samenzang met orgel)

Welkom en inleiding op de dienst

Gebed van schuld belijden - Lied 130c (Samenzang met Broodhuis)

Aanmoediging tot leven - Amos 5: 21-24

DIENST VAN HET WOORD

Gebed bij de dienst van het Woord

KinderNevenDienst:
    De kinderen wordt gevraagd naar voren te komen
    Uitleg mbt hetgeen bij KND op programma staat

    Zingen: Koning Saul (samenzang met Broodhuis jr.)

    Kinderen onder naspel naar nevendienst

Schriftlezing(en)
-    Marcus 8: 31-38

Antwoordlied: Psalm 117 (samenzang met orgel)

Verkondiging met thema: “Kun je me volgen?”

Muzikale Meditatie - Ubi Caritas (Sela)

Zingen: (HH 386 - samenzang met Broodhuis)  

Collecte: Inzameling van de gaven, diaken haalt de schaal, kinderen komen terug uit de nevendienst. Tijdens de collecte zingt Broodhuis:

Adonai (HH259)

DIENST VAN DE GEBEDEN

Pastorale mededelingen

Gebeden:
    danken over de gaven
    voorbede
    stil gebed
    Onze Vader

Mededelingen

Slotlied - Lied 313 vs. 1, 2 en 5 (samenzang met orgel)

Wegzending en Zegen
Amen (1x)

Uitleidend orgelspel