Kerkdienst

zondag 01 mei 2022
Aanvang: 10:00 uur
Dienst: Kerkdienst
Voorganger: Ds. Bert Ridder
Locatie: Bethlehemkerk

Collectebestemming: Kerkrentmeesters, Diaconie, Onderhoud kerkelijke gebouwen,

Downloaden

Over een andere boeg

Je hebt Pasen gevierd.

Kun je het grote van Pasen vasthouden?

Of ga je weer over tot de orde van de dag?

En wat brengt je dat dan?

Klinkt er nog iets van de Paasblijdschap in door, of ben je het kwijt?

De leerlingen van Jezus worden na Pasen geconfronteerd met lege netten…

En dan zegt Jezus: Gooi het over een andere boeg!

Wat dat kan en mag betekenen willen we in deze dienst ontdekken.

 

Liturgie (ingekort):                                                                Download liturgie

                                                                                                    Download kleurplaat

                                              

Inleidend orgelspel

Lied van voorbereiding: Hemelhoog 250: 1 en 2, binnenkomst kerkenraad

Moment van verstilling

Overdracht

Welkom

Aanvangslied – staande: Psalm 33: 2 en 8

Stil gebed, bemoediging en groet

Klein Gloria

Gebed om ontferming

Woord van bemoediging en leefregel

We zingen: Hemelhoog 321

Gebed bij de opening van het Woord

Kindermoment

Schriftlezing: Johannes 21: 1-14 (NBV21)

We zingen: Lied 837: 1 en 4

Preek: Over een andere boeg

Muzikaal meditatief moment

We zingen: Lied 910: 1 en 2

Pastorale mededelingen

Gebeden

(Eventuele andere mededelingen)

(Aandacht voor de, toelichting op de) Collecten

Slotlied – staande: Lied 423 – kinderen kunnen uit de oppas worden gehaald

Zegen, beantwoord met: Amen

 

Uitleidend orgelspel