Kerkdienst

zondag 10 juli 2022
Aanvang: 10:00 uur
Dienst: Kerkdienst
Voorganger: Ds. G. Lock
Locatie: Bethlehemkerk

Collectebestemming: Diaconie, Verbetering beeld & geluid, Kerkelijke gebouwen,

Het evangelie verspreidt als een lopend vuurtje.

We lezen Handelingen 8 vers 4 – 25. Het evangelie verspreidt als een lopend vuurtje. Eerst vooral in Jeruzalem maar vanaf nu ook in Samaria. In hoofdstuk 8 komen we naast de apostel Filippus een persoon tegen die in de kerkgeschiedenis de bijzondere naam ‘Simon de tovenaar’ (of Simon Magus) heeft meegekregen.
 
 

Collecte

De collecten zijn vandaag bestemd voor Diaconie, Verbetering beeld en geluid en Onderhoud kerkelijke gebouwen
U kunt uw bijdrage overmaken naar Hervormde gemeente Bethlehemkerk, NL51 RABO 0353 0022 16 o.v.v. collecte 10 juli

Liturgie (ingekort):                                                                Download liturgie

Orde van dienst Papendrecht – 10 juli 2022, 10.00 uur
Voorbereidend orgelspel
Lied van voorbereiding – Hemelhoog 522
Verstilling
Aanvangspsalm – NLB 98: 1
Bemoediging en groet
Klein Gloria – NLB 195
Gebed van toenadering
Lied – NLB 98: 2
Woord van genade
Leefregel
Lied – NLB 98: 4
Gebed bij de opening van het Woord
Schriftlezing: Handelingen 8 vers 4 – 25
Kindernevendienst
Lied – NLB 313: 1, 3 en 5
Verkondiging
Muzikale meditatie
Lied – NLB 802: 1, 4 en5
Collecteaankondiging
Dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader
Lied – Hemelhoog 472