Kerkdienst

zondag 17 juli 2022
Aanvang: 10:00 uur
Dienst: Kerkdienst
Voorganger: Ds. Bert Ridder
Locatie: Bethlehemkerk

Collectebestemming: Kerkrentmeesters, Diaconie, Kerkelijke gebouwen,

Downloaden

Uit de schaduw van Paulus

In het boek Handelingen zijn Paulus en Petrus de ‘grote namen’, de hoofdrolspelers zou je kunnen zeggen. Tegelijk treden er verschillende andere mensen voor het voetlicht, alleen zijn hun namen en daden vaak veel minder bekend. Toch kunnen ze niet gemist worden, ook zij doen ertoe, vanmorgen geven we aandacht aan Barnabas.

Collecte

De collecten zijn vandaag bestemd voor Kerkrentmeesters, Diaconie en Onderhoud kerkelijke gebouwen
U kunt uw bijdrage overmaken naar Hervormde gemeente Bethlehemkerk, NL51 RABO 0353 0022 16 o.v.v. collecte 17 juli

Liturgie (ingekort):                                                                Download liturgie


Orgelspel

Lied voor de dienst: Hemelhoog 380
Moment van verstilling

Welkom
Aanvangslied – staande: Psalm 75: 1 en 7
Stil gebed, bemoediging en groet
Klein Gloria

Gebed om ontferming
Woord van bemoediging en leefregel
We zingen: Hemelhoog 250

Gebed bij de opening van het Woord
Moment met de kinderen - aansluitend zingen we een kinderlied

Schriftlezingen: Handelingen 9: 26-31 & 11: 19-26 & 15: 35-41 (door lector Suzan Huibers)

Handelingen 9: 26-31
Handelingen 11: 19-26
Handelingen 15: 35-41

We zingen: Lied 798
Preek
Muzikaal meditatief moment – aansluitend zingen we: Lied 969

Pastorale mededelingen
Gebeden
Eventuele andere mededelingen
Collecte
Slotlied: Lied 968: 2, 3 en 5
Zegen, beantwoord met gezongen Amen

Uitleidend orgelspel