Kerkdienst

zondag 24 juli 2022
Aanvang: 10:00 uur
Dienst: Kerkdienst
Voorganger: Ds. Bert Ridder
Locatie: Bethlehemkerk

Collectebestemming: Diaconie, Verbetering beeld & geluid, Kerkelijke gebouwen,

Downloaden

Uit de schaduw van Paulus, deel 2

In het boek Handelingen zijn Paulus en Petrus de ‘grote namen’, de hoofdrolspelers zou je kunnen zeggen.

Tegelijk treden er verschillende andere mensen voor het voetlicht, alleen zijn hun namen en daden vaak veel minder bekend.

Toch kunnen ze niet gemist worden, ook zij doen ertoe.

Vanmorgen deel 2, we geven we aandacht aan Priscilla, Aquila en Apollos.

Collecte

De collecten zijn vandaag bestemd voor Diaconie, Verbetering beeld en geluid en Onderhoud kerkelijke gebouwen
U kunt uw bijdrage overmaken naar Hervormde gemeente Bethlehemkerk, NL51 RABO 0353 0022 16 o.v.v. collecte 24 juli

Liturgie (ingekort):                                                                Download liturgie

Vanmorgen deel 2, we geven we aandacht aan Priscilla, Aquila en Apollos.

Papendrecht        24 juli 2022        1 Korinte 16: 10-24
Handelingen 18: 1-3, 18-28

Orgelspel

Lied voor de dienst: Hemelhoog 395: 1 en 2
Moment van verstilling

Welkom
Aanvangslied - staande: Psalm 122: 1
Stil gebed, bemoediging en groet
Klein Gloria

Gebed om ontferming
We zingen: Hemelhoog 436

Gebed bij de opening van het Woord
Moment met de kinderen – aansluitend kinderlied: Hemelhoog 551

Schriftlezing: 1 Korinte 16: 10-24 (door lector Danny Nispeling)

We zingen: Psalm 72: 6

Schriftlezing: Handelingen 18: 1-3, 18-28 (door lector Danny Nispeling)

We zingen: Lied 209
Preek
Muzikaal meditatief moment – aansluitend zingen we: Lied 287: 1, 2 en 5
Kinderen en leiding komen terug uit de nevendienst

Pastorale mededelingen
Gebeden
Collecte
Slotlied – staande: Lied 978: 1 en 4
Zegen, beantwoord met gezongen Amen

Orgelspel