Kerkdienst

zondag 31 juli 2022
Aanvang: 10:00 uur
Dienst: Kerkdienst
Voorganger: Ds. Bert Ridder
Locatie: Bethlehemkerk

Collectebestemming: Kerkrentmeesters, Diaconie, Onderhoud kerkelijke gebouwen,

Downloaden

Aan de zijde van David.

Verschillende vrouwen spelen een rol in Davids leven.

Wat zeggen zij over hem?

Wat is hun eigen rol, hoe komen ze zelf uit de verf?

Vandaag luisteren we naar het bewogen levensverhaal van Michal.

Collecte

De collecten zijn vandaag bestemd voor Kerkrentmeesters, Diaconie en Onderhoud kerkelijke gebouwen
U kunt uw bijdrage overmaken naar Hervormde gemeente Bethlehemkerk, NL51 RABO 0353 0022 16 o.v.v. collecte 31 juli

Liturgie (ingekort):                                                                Download liturgie

Orgelspel

Lied voor de dienst: Lied 939: 1
Moment van verstilling

Aanvangslied – staande: Psalm 89: 1 en 2
Stil gebed, bemoediging en groet
Klein Gloria

Gebed om ontferming
We zingen: Lied 834

Gebed bij de opening van het Woord
Moment met de kinderen – aansluitend zingen we het kinderlied: Hemelhoog     388: 1 en 2
Schriftlezing: 1 Samuël 18: 20-27 & 1 Samuël 19: 8-17 (door lector Danny     Nispeling)

We zingen: Lied 910: 1
Schriftlezing: 2 Samuël 6: 12-23 (door lector Danny Nispeling)    

We zingen: Psalm 149: 2 en 3
Preek
We zingen: Psalm 139: 1, 2 en 14 – kinderen en leiding komen terug in de kerk

Pastorale mededelingen.
Gebeden
Aandacht voor de collecten.
Slotlied – staande: Lied 864: 1 en 5
Zegen, beantwoord met gezongen Amen

Orgelspel