Kerkdienst

zondag 04 september 2022
Aanvang: 10:00 uur
Dienst: Kerkdienst
Voorganger: Ds. Bert Ridder
Locatie: Bethlehemkerk

Collectebestemming: Diaconie, Verbetering beeld & geluid, Onderhoud kerkelijke gebouwen,

Downloaden

Aan de zijde van David, deel 3 (slot)

We lezen 2 Samuël 11 over David en Batseba, het gaat over begeerte, lust, over grensoverschrijdend gedrag, over een koning die zijn boekje te buiten gaat. Niet bepaald David op z’n best… Wat heeft dit gedeelte ons te zeggen als het gaat over trouw, over relaties, over seks?

 

Collecte

De collecten zijn vandaag bestemd voor Diaconie, Verbetering beeld en geluid en Onderhoud kerkelijke gebouwen
U kunt uw bijdrage overmaken naar Hervormde gemeente Bethlehemkerk, NL51 RABO 0353 0022 16 o.v.v. collecte 4 september

Liturgie (ingekort):                                                                Download liturgie

Orgelspel

Lied voor de dienst: Hemelhoog 394: 1 en 3

 

Heer, wij zijn bijeengekomen,

mensen, overal vandaan;

hadt Gij ons niet meegenomen,

niemand was hierheen gegaan,

want wij schromen hier te komen,

volop in het licht te staan.

 

Bron van liefde, zeer verheven,

helder stralend als de zon,

bleef uw warmte weg, maar even,

niemand die hier wezen kon,

hoogverheven licht ten leven,

dat het duister overwon.

 

Moment van verstilling

 

Welkom

Aanvangslied - staande: Psalm 24: 1 en 2

Bemoediging en groet

Klein Gloria

 

Gebed om ontferming

Woord van bemoediging

We zingen: Lied 713: 1, 2 en 5

 

Gebed bij de opening van het Woord

Moment met de kinderen: filmpje en lied (zie

            https://debijbel.nl/bijbelbasics/programmas/48), daarna gaan de      kinderen naar de nevendienst

 

Schriftlezing: 2 Samuël 11 (door lector Suzan Huibers)

 

We zingen: Psalm 51: 1

Preek: Aan de zijde van David

Muzikaal meditatief moment – aansluitend zingen we: Lied 859

 

Pastorale mededelingen

Gebeden

Aandacht voor de collecten

Slotlied - staande: Lied 422

Zegen, beantwoord met gezongen Amen

 

Orgelspel