Kerkdienst

zondag 5 februari 2023
Aanvang: 10:00 uur
Dienst: Kerkdienst
Voorganger: Ds. Gerard de Lang
Locatie: Bethlehemkerk

Collectebestemming: Diaconie, ENERGIE, Onderhoud kerkelijke gebouwen,

Een groet met inhoud

'Kun je even in een paar woorden zeggen waar het over gaat?'
Wat kan dat soms moeilijk zijn!  Je zoekt naar woorden… en het zijn er altijd teveel.
Vandaag staan we stil bij het begin van de Brief van Paulus aan de Romeinen.
Net als elke brief begint ook deze met een groet. Maar dan wel een heel bijzondere!

Collecte

De collecten zijn vandaag bestemd voor Diaconie, Energie en Onderhoud kerkelijke gebouwen
U kunt uw bijdrage overmaken naar Hervormde gemeente Bethlehemkerk, NL51 RABO 0353 0022 16 o.v.v. collecte 5 februari

Liturgie (ingekort):                                                                Download liturgie

Voorbereidend orgelspel

Lied van voorbereiding: Hemelhoog 641

Verstilling

Overdracht

Aanvangspsalm: Psalm 112: 1, 2

Bemoediging en groet

Klein Gloria: Lied 195

Welkom en inleiding op de dienst

Schuldbelijdenis

Genadeverkondiging
 
Aanmoediging tot leven: Leviticus 19: 2b-4, 9-18

Antwoordlied: Hemelhoog Lied 386: 1, 5

Gebed bij de dienst van het Woord

Kindernevendienst (gesprekje met de kinderen)

Kinderlied: Hoe kwam Mozes door de Rode Zee?

Lector: Lezing Romeinen 1: 1 – 7 (NBV21)

Antwoordlied: Psalm 133

Voorganger: Lezing Matteüs 5: 13 – 16 (NBV21)

Halleluja-lied: Hemelhoog 589

Verkondiging met thema: Een groet met inhoud

Muzikale Meditatie

Zingen: Lied: 346: 1, 2, 3, 4, 5, 6 (indien gewenst kan het ook op de melodie van Lied 910 – wat zullen we doen?)

Collecte

Pastorale mededelingen

Gebeden

Mededelingen

Slotlied: Lied 425

Wegzending en Zegen
Gemeente zingt: Amen.

Uitleidend orgelspel