Kerkdienst

zondag 26 februari 2023
Aanvang: 10:00 uur
Dienst: 1e zondag 40 dagentijd
Voorganger: Ds. Bert Ridder
Locatie: Bethlehemkerk

Collectebestemming: Kerkrentmeesters, Diaconie, Onderhoud kerkelijke gebouwen,

Te midden van de wilde dieren

Een geheimzinnig zinnetje is dat in Marcus 1: Hij leefde er, te midden van de wilde dieren… Wat heeft Jezus daar in de woestijn toch meegemaakt? Zouden zulke wilde dieren ook ons pad kunnen kruisen? Daarover denken we vanmorgen na.

Collecte

De collecten zijn vandaag bestemd voor Kerkrentmeesters, Diaconie en Onderhoud kerkelijke gebouwen
U kunt uw bijdrage overmaken naar Hervormde gemeente Bethlehemkerk, NL51 RABO 0353 0022 16 o.v.v. collecte 26 februari

Liturgie (ingekort):                                                                Download liturgie
Orgelspel

Lied voor de dienst: Hemelhoog 402

Moment van verstilling

Welkom

Aanvangslied – staande: Psalm 25: 2 en 10

Bemoediging en groet

In de 40-dagentijd zingen we het Klein Gloria niet

Gebed om ontferming

Woord van bemoediging en leefregel

Lied: Hemelhoog 177

Gebed bij de opening van het Woord
Moment met de kinderen, aansluitend zingen we het projectlied van de 40-dagentijd

Schriftlezing: Marcus 1: 9-15 & Marcus 6: 1-6 (door lector Suzan Huibers)

Lied: Lied 538

Preek: Te midden van de wilde dieren

Meditatief orgelspel

aansluitend Lied: Hemelhoog 420

Moment van gedachtenis: mw. Willempje Jantje – Willie - Plasman-Snijder,     geboren 5 mei 1933, overleden 20 februari 2023

Pastorale mededelingen

Gebeden

Toelichting op collecten en eventuele andere mededelingen

Slotlied – staande: Lied 835

Zegen, beantwoord met: Amen

Orgelspel