Kerkdienst

zondag 16 april 2023
Aanvang: 10:00 uur
Dienst: Kerkdienst
Voorganger: Ds. Bert Ridder
Locatie: Bethlehemkerk

Collectebestemming: Kerkrentmeesters, Diaconie, Onderhoud kerkelijke gebouwen,

Downloaden

Een broodnodige oefening.

We hebben Pasen gevierd. Maar voor je ’t weet neemt het alledaagse leven je weer in beslag en ben je de vreugde van Pasen weer kwijt. Dat geldt eveneens voor het volk Israël, ze zijn bevrijd uit het doodsgebied van Egypte, er is een nieuw begin. Maar het valt niet mee om tijdens de woestijntocht met die nieuw geschonken vrijheid om te gaan, de mensen verlangen zelfs terug naar de vleespotten van Egypte… Daarom leert God ze met de vrijheid om te gaan, het manna (soort brood) dat Hij uit de hemel laat regenen gebruikt Hij als middel. Deze geschiedenis bevat ook voor ons leermomenten.

Collecte

De collecten zijn vandaag bestemd voor Kerkrentmeesters, Diaconie en Onderhoud kerkelijke gebouwen
U kunt uw bijdrage overmaken naar Hervormde gemeente Bethlehemkerk, NL51 RABO 0353 0022 16 o.v.v. collecte 16 april

Liturgie (ingekort):                                                                Download liturgie


Orgelspel

Lied voor de dienst, Broodhuis en gemeente: Ubi caritas

Moment van verstilling

Welkom

Aanvangslied – staande: Psalm 81: 1, 2 en 4

Bemoediging en groet

Klein Gloria

Als gebed om ontferming zingen we: Lied 221

Woord van bemoediging en leefregel

Broodhuis en gemeente: Juicht, want Jezus is Heer

Gebed bij de opening van het Woord

Kindermoment en kinderlied: volgt nog

Schriftlezing: Exodus 16: 1-5, 11-24, 31-35 door lector Ruben Boogaard

Lied: Psalm 105: 15 en 18

Preek

Muzikaal meditatief moment

Broodhuis en gemeente: Geef ons vrede

Pastorale mededelingen

Gebeden

Eventuele andere mededelingen, toelichting collecten

Slotlied – staande, Broodhuis en gemeente: De kerk van alle tijden

Zegen, beantwoord met Amen

Broodhuis: medley