Kerkdienst

zondag 18 februari 2024
Aanvang: 10:00 uur
Dienst: Kerkdienst
Voorganger: Ds. Bert Ridder
Locatie: Bethlehemkerk

Collectebestemming: ZWO, ENERGIE, Onderhoud kerkelijke gebouwen,

Rots en struikelblok

Op de zondagen in de 40-dagentijd volgen we Petrus op zijn weg achter Jezus aan, een weg met vallen en opstaan. Vanmorgen horen we hoe hij door Jezus geprezen wordt en daarom ‘rots’ genoemd wordt waarop Jezus zijn kerk zal bouwen; Jezus vertrouwt Petrus zelfs de sleutels van het koninkrijk van de hemel toe. Wat dat betekent willen we vanmorgen ontdekken. Trouwens, even later wijst Jezus Petrus al weer terecht: als je mijn lijden ontkent of wilt verhinderen, dan ben je een struikelblok! Het volgen van Jezus gaat bij Petrus – en ook bij ons? – niet vanzelf, maar er is wel steeds hoop.

Collecte

U kunt uw bijdrage overmaken naar

Hervormde gemeente Bethlehemkerk,

NL51 RABO 0353 0022 16 o.v.v. 18 februari

Dit kan via deze link of

door de QR code te scannen:


De opbrengst wordt tussen beide bestemmingen verdeeld.

Liturgie (ingekort):                                                                Download liturgie


Orgelspel

Lied voor de dienst: Hemelhoog 177
Moment van verstilling

Welkom
Aanvangslied – staande: Psalm 43: 3 en 4
Bemoediging en groet

Gebed om ontferming
Word van bemoediging en leefregel
Lied: Lied 538: 1 en 4

Gebed bij de opening van het Woord
Moment met de kinderen en het projectlied
Schriftlezing: Matteüs 16: 13-23 (lector Ruben Boogaard)

Lied: Lied 533: 1, 3 en 4
Preek
Lied: Hemelhoog 395

In memoriam:

- Anna Boon-den Boer, geboren 17 juli 1934, overleden 12 februari 2024
- Johannes Brandt, geboren 23 februari 1940, overleden 15 februari 2024
- Pieter Johannes Peet, geboren 21 oktober 1959, overleden 15 februari 2024

Bloemengroet en pastorale mededelingen
Gebeden
Collectedoelen en eventuele overige mededelingen
We belijden ons geloof en zingen aansluitend het slotlied (staande) Lied 939     

Zegen, beantwoord met Amen

Orgelspel