Kerst-avonddienst

dinsdag 24 december 2019
Aanvang: 21:30 uur
Dienst: Kerstavonddienst
Voorganger: Ds. Johan Duijster
Locatie: Bethlehemkerk

Collectebestemming: Vergeten rampen (GKW ZWO), GKW Kerkenwerk,

Downloaden

Voetstapjes in de sneeuw

Het is kerstavond. Zover als mijn gedachten kunnen teruggaan, draag ik kostbare herinneringen aan kerstavond. Het donker, opblijven in m’n kinderjaren tot de dienst vol met kaarslicht en licht in de kerstboom. Het zingen door koren en muziekgroepen. De massale samenzang van kerstliederen. Laat thuiskomen uit de kerk. Nog even wat warms drinken met het gezin en/of vrienden. En uitzien naar de eredienst op Eerste Kerstdag. In de middag vierden we dan het Kerstfeest van de zondagsschool. En daarna waren er de enorme sinaasappel en… het boekje. Meestal van W.G. van der Hulst. Van Bob, Bep en Brammetje, Het klompje dat op het water dreef, Het wegje in het koren, Ouwe Bram, Van de boze koster. En niet te vergeten Voetstapjes in de sneeuw. Deze laatstgenoemde titel is ook het thema voor deze kerstavonddienst.

Dit jaar hebben we het heel plaatselijk willen houden. Geen koren van elders, gewoon van eigen, Papendrechtse bodem. Muzikale medewerking is er van Sign of Light.

Tussen de gezinsdienst van 19.00 uur en de kerstavonddienst door is er muziek op het bordes van de kerk, verzorgd door een aantal leden van Excelsior. Daarbij wordt glühwein en warme chocolademelk geserveerd voor de bezoekers die de ene dienst verlaten en voor de bezoekers die de late dienst komen opluisteren.

Hartelijk welkom in deze dienst.

Johan Duijster.

Informatie over de collecte

Voor miljoenen kinderen op deze wereld is het elke dag donker. Ze moeten leven met oorlog, armoede of ziekte. Ook in Moldavië, het armste land van Europa. Veel mensen proberen werk te vinden in het buitenland en laten hun kinderen thuis achter. Kinderen in Moldavië zijn daarom vaak al op jonge leeftijd op zichzelf aangewezen en krijgen niet de zorg die ze zo hard nodig hebben. De organisatie Bethania komt op voor deze kinderen. In twee opvangcentra krijgen kinderen naschoolse opvang, huiswerkbegeleiding en een goede maaltijd. De meeste kinderen die naar het centrum komen hebben gedragsproblemen. Daarom biedt het centrum ook psychologische begeleiding en therapie. Bethania wil de kinderen een veilige plek bieden, zorgen dat zij naar school blijven gaan en hun school succesvol kunnen afmaken. Op langere termijn betekent dit dat zij minder risico lopen om verslaafd te raken aan alcohol en drugs en minder kans lopen om het slachtoffer te worden van mensenhandel. Met de opbrengst van deze collecte wil Kerk in Actie kinderen in Moldavië een lichtpuntje bieden in hun donkere bestaan. Ook worden wereldwijd Kinderen in de knelprojecten gesteund. Helpt u mee?

Meer informatie op: www.kerkinactie.nl/opvangmoldavie

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?

Hartelijk dank!

 

Liturgie:

"Voetstapjes in de sneeuw"

Hartelijk welkom namens de Gereformeerde kerk en de Hervormde gemeente in de Bethlehemkerk. Wij zijn blij u in deze dienst op Kerstavond te mogen begroeten. In het bijzonder geldt dit voor Sign Of Light en voor hen die hier vandaag voor het eerst zijn. Wanneer u meer informatie wilt, aarzel niet om even iemand aan te spreken.

Voorganger :   Ds. Johan Duijster,
Organist:         Ronald Bot
M.m.v.              Sign Of Light

Voorbereidend orgelspel

Aanvangsliederen:

Lied 477: vs. 1 en 3 (samenzang met orgel)

HH 141, Kom, vier het feest met mij (Samenzang met SoL)

Stil gebed, bemoediging en groet

Welkom en inleiding op de dienst

SoL zingt: In ons hart geboren

Gebeden:

        Kyrië Eleison (versie HvVeen)

Lezingen:

        1ste Schriftlezing: Jesaja 1: 1-3; 16-20 en 9: 1-6

SoL zingt: Wijs mij de weg naar Bethlehem

Lezingen:

        2de Schriftlezing: Micha 4: 1-7; 5: 1-4

SoL zingt: Wij trekken in een lange stoet  (incl. samenzang)

Lezingen:

        3de Schriftlezing: Jeremia 23: 1-6 en Lucas 2: 6-16

SoL zingt: De minste van de mensen

Verkondiging met als thema: Voetstapjes in de sneeuw

Samenzang: Stille nacht, heilige nacht (Lied 483) 

Collecte: Inzameling van de gaven voor ZWO - Vergeten rampen (ondertussen zingt Sign Of Light - Dona Nobis) -

Gebeden

Samenzang: Midden in de winternacht (Lied 486)

Zegen

Samenzang: Ere zij God

Uitleidend orgelspel