Kerst-gezinsdienst

dinsdag 24 december 2019
Aanvang: 19:00 uur
Dienst: Kerstgezinsdienst
Voorganger: Ds. Piet van Die
Locatie: Bethlehemkerk

Collectebestemming: Kinderen in de knel (GKW Diaconie), GKW Kerkenwerk,

Downloaden

Het kerstverhaal tussen de muren

In deze dienst wordt een kerstspel opgevoerd. Gemeenteleden - van jong tot iets minder jong (!) - beelden het Kerstfeest uit. Er klinken blijde kerstliedjes, gezongen door een kinderkoor en ondersteund door Creative. Dus papa’s en mama’s, opa’s en oma’s: Kom met je (klein)kinderen naar deze speelse dienst.

Birke Rapp en Piet van Die.

 

Informatie over de collecte

Voor miljoenen kinderen op deze wereld is het elke ag donker. Ze moeten leven met oorlog, armoede of ziekte. Ook in Moldavië, het armste land van Europa. Veel mensen proberen werk te vinden in het buitenland en laten hun kinderen thuis achter. Kinderen in Moldavië zijn daarom vaak al op jonge leeftijd op zichzelf aangewezen en krijgen niet de zorg die ze zo hard nodig hebben. De organisatie Bethania komt op voor deze kinderen. In twee opvangcentra krijgen kinderen naschoolse opvang, huiswerkbegeleiding en een goede maaltijd. De meeste kinderen die naar het centrum komen hebben gedragsproblemen. Daarom biedt het centrum ook psychologische begeleiding en therapie. Bethania wil de kinderen een veilige plek bieden, zorgen dat zij naar school blijven gaan en hun school succesvol kunnen afmaken. Op langere termijn betekent dit dat zij minder risico lopen om verslaafd te raken aan alcohol en drugs en minder kans lopen om het slachtoffer te worden van mensenhandel. Met de opbrengst van deze collecte wil Kerk in Actie kinderen in Moldavië een lichtpuntje bieden in hun donkere bestaan. Ook worden wereldwijd Kinderen in de knelprojecten gesteund. Helpt u mee?

Meer informatie op: www.kerkinactie.nl/opvangmoldavie

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!

 

Liturgie:

Het Kerstverhaal tussen de muren

Voorgangers: ds. Piet van Die en ds. Birke Rapp
M.m.v.: de band Creative en een kinderkoortje o.l.v. Christal de Bruin en Jolanda van Blijderveen
En heel veel spelers

Welkom

Samen zingen: Stille nacht

- Het verhaal gaat beginnen

Koor: Gloria

- Jozef en Maria gaan op weg naar de stal

- Maar dan gebeurt er iets raars

- De herders komen naar de stal

Samen zingen: Eer zij God in onze dagen

- Maar zullen de herders de stal bereiken?

- De herders gaan weg

- De wijzen gaan op weg naar de stal

- De wijzen bij Herodes    

Koor: Kerststal

- Boodschap van het koningskind

- De muur wordt afgebroken

Koor: Knoop het even in je oren

Verhaal: De muur

Samen zingen: Midden in de winternacht

Aankondiging collecte

Koor: Vrolijk kerstfeest

Afkondigingen

Zegen

Samenzang na de dienst:   Vrolijk kerstfeest